Hilde Thørnquist

Ph.d-student

Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

​Psykiater Hilde Thørnquist ved Nordland psykiatriske sykehus, er ph.d-student tilknyttet SANKS og Helse Nord.
Hovedveileder er Cecilie Jávo, overlege, Dr.med. SANKS.

Tittel for forskningen er: Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

Tema:
For å kunne tilby kulturtilpasset behandling til ulike etniske grupper, er det sentralt for helsepersonell å vite hvordan pasienter selv opplever og forstår sine helseplager og syk­dom i sin egen kulturelle kontekst. Fokus på de kulturelle aspekter ved depressive lidelser har imidlertid vært begrenset i forskning på psykisk helse.

I denne kvalitative studien er hovedmålet å undersøke hvordan samiske og norske pasienter med depresjon opplever og uttrykker sine depressive plager gjennom sykdomsnarrativer. I tillegg kartlegger vi og analyserer forklaringsmodeller, mestrings­strategier, erfaringer med helsesystemer.

Flere internasjonale studier viser at symptombilde og forklaringsmodeller er kulturavhengige. Vårt prosjekt er det første i Norge som kartlegger disse temaene i forhold til den samiske og norske befolkning.


Trykk her for mer informasjon.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.