Inger Dagsvold

Ph.d-student

Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.

 

  Inger Dagsvold er Ph.d-student tilknyttet SANKS og Senter for samisk helseforskning ved UiT. 
  Jobbet tidligere i FoU-enheten ved SANKS. 
  Tema for forskningen er: Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.
  Veildere: Bodil Hansen Blix, post- doc vedUiT. Torun Hamrann, professor vedUiT. Psykologspesialist Snefrid Møllersen ved SANKS.

  Betydningen av kulturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel.
  Samisk befolkning i Norge har rett til språklig og kulturelt tilpassede helsetjenester, men forskning viser at samiske pasienter er mindre fornøyd med tilbudet innen psykisk helsevern enn norske pasienter. Det er ikke tidligere beskrevet hva det innebærer å kulturelt tilpasse helsetilbudet til samer, utover pasientens rett til å snakke samisk eller få bruke tolk. Vi vet lite om terapeuters kunnskap om og integrering av samisk kultur i utøvelse av psykisk helsevern til samiske pasienter, og vi mangler kunnskap om hvilke kulturelt baserte behov samiske pasienter eventuelt har.

  Resultater fra studien vil kunne anvendes i kunnskapsproduksjon, undervisning og kompetansebygging for helsepersonell. Trykk her for mer informasjon

  Så langt publisert to artikler fra studien:

  • Dagsvold, I., Møllersen, S., & Stordahl, V. (2016): "You never know who are Sami or speak Sami": Clinicians' experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway, Int J Circumpolar Health, 75: 32588 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ijch.v75.32588
  • Dagsvold, I. , Møllersen, S. og Stordahl, V. (2015) "What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and culture norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health.  Vol (74) 2015 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ijch.v74.26952

   

  Fant du det du lette etter?