Jon Petter Stoor

Ph.d-student

Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.

 

Jon Petter Stoor er idag Ph.d-student tilknyttet SANKS og Senter for samisk helseforskning ved UiT.
Arbeidet tidligere som psykolog ved Nasjonalt team, SANKS.

Tema for forskningen er: Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.
Hovedveiler er: Anne Silviken, psykologspesialist og forsker, UiT og SANKS.

Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem i akrtiske områder og det er sælig høye selvmordsrater blant urfolk, og da særlig unge menn (15-24 år). Generelt sett har vi begrenset kunnskap om bakgrunnen for at unge samiske menn dør i selvmord, og vi trenger særlig økt forståelse av kontekstuelle faktorers betydning for utvikling av suicidalitet. Trykk her for mer informasjon.

Stoor har som et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet gjennomført en plan for selvmordsforebygging i Sápmi 2017.

Fant du det du lette etter?