Publikasjoner

Her presenterer vi publiseringer utført av ansatte med tilknytning til SANKS.

Flere av SANKS' nåværende eller tidligere medarbeidere har bidratt som hoved- eller medforfattere til bøker, fag- og forskningsartikler. Flere har også doktorgrad tilknyttet SANKS. På denne siden finnes en oversikt over hva våre medarbeidere har bidratt med.

Plan for selvmordsforebygging i Sápmi (2017)

Planen inneholder strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord.  Arbeidet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet og har blitt gjennomført av psykolog/PhD-stipendiat Jon Petter Stoor (SANKS).

Plan for selvmords­forebygging i Sápmi (2017).

 

Samisk psykisk helsevern (2010)

Boka Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer, er den første boka der ansatte ved Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), formidler sin kunnskap.
I bokas 13 artikler diskuterer forfatterne hva et kultursensitivt tjenestetilbud vil si i praksis, gir eksempler fra sin kliniske praksis på hvordan dette kan utøves og viser til egen forskning og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. Vi får også innblikk i brukernes erfaringer, både gjennom deres egne beskrivelser og en studie som er gjort.
Boka henvender seg ikke bare til yrkesutøvere innen det psykiske helsevernet, men til alle innen helse- og sosialfagfeltet samt studenter i høyere utdanning.
Redaktører: Anne Silviken og Vigdis Stordahl. Karasjok: CallidLagadus


Bokas innhold:
Kultursensitivitet

 • Elgarøy, Sigmund (2010) "Om kulturen i psykisk helsevern" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Dagsvold, Inger (2010) "Det kultursensitive helsemøtet – kunnskapsmessige utfordringer." I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Knappskog, Kristine (2010) "Å opptre som en kulturelt kompetent og sensitiv psykolog- Refleksjoner fra en norsk psykolog i Sápmi" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Fra klinisk praksis

 • Wilhelmsen, Káre (2010) "Kulturelle elementer i kognitiv atferdsterapi. –Behandling av mørkeredsel hos en samisk gutt" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus~
 • Heggeland, A.J (2010) "Kroppen som uttrykk for kulutr og livsopplevelser – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

 • Pedersen, Jenny (2010) Erfaringer fra kurs i angstmestring for samisktalende" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Haugli, Øyfrid & Spein, Anna Rita (2010) "Behandling av spilleproblemer og spilleavhengighet i Finnmark. – Erfaringer og utfordringer i møte med den samiske pasient" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Om tjenestetilbudet

 • Silviken A (2010). Ungdom og hjelpsøking. I Silviken A & Stordahl V (red). Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Dunfjeld, Grete og Møllersen, Snefrid (2010) "Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. – Erfaringer fra reiser i sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

                  Brukerstemmer

                  • Andersen, Kjell (2010) ""Å berges" – En studie av noen brukererfaringer fra et sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Nedrejord, Nina og Åsen, Ellen Inga Anti (2010) "Foreldre som pårørende i samspill med hjelpeapparatet" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.

                  Andre publiseringer

                  Her samles enkeltpubliseringer av fag- og forskningsartikler våre ansatte har gjort i forbindelse med ulike prosjekter eksternt og internt.

                  Arbeidsstress:

                  Artikkelen handler om hvordan arbeidsstress kan ha en betydning for hjernen (det limbiske system). Den er tilknyttet doktorgraden ved Medical University of Lublin, der tema er utbrennthet/utmattelsessyndrom.

                  Selvmordsproblematikk:

                  Helsetilbud til samer:

                   

                   

                  Forsknings- og fagartikler

                  • Dimpas, Anne Lene Turi

                   Anne Lene Turi Dimpas jobber som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i Kautokeino.

                  • Elgarøy, Sigmund

                   Sigmund Elgarøy jobbet tidligere som psykologspesialist ved SANKS. Følgende artikler ble skrevet i perioden han var ansatt ved SANKS:

                  • Gerhardsen, Elisabeth

                   Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist ved Nasjonalt team i Oslo, SANKS.

                  • Jávo, Cecilie

                   Cecilie Jávo er Dr.med og PhD. Overlege og forsker i SANKS.

                  • Møllersen, Snefrid

                   Snefrid Møllersen, psykologspesialist i Nasjonalt team ved SANKS.

                  • Silviken, Anne

                   Anne Silviken jobber som psykologspesialist og forsker ved SANKS.

                  • Spein, Anne Rita

                   Anna Rita Spein jobbet tidligere som overlege ved SANKS. Er i dag overlege ved UNN med en forskerstilling ved SANKS.

                  • Stordahl, Vigdis

                   Vigdis Stordahl jobbet tidligere som forsker i SANKS. Flere artikler ble skrevet i perioden hun var ansatt ved SANKS.

                  • Utsi, Margrethe Bals

                   Margrethe Bals Utsi arbeider som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i Kautokeino.

                  Doktorgrader tilknyttet SANKS

                  • Dimpas, Anne Lene Turi

                   Internalizing symptoms and health service use in indigenous Sami and non-indigenous adolescents in Arctic Norway

                  • Eriksen, Astrid

                   "Breaking the silence" Interpersonal violence and Health among Sami and non-Sami. A population-based study in Mid -and Northern Norway

                  • Jávo, Cecilie

                   Child-rearing and child behavior problems in a Sami population. A cross-cultural study of families with pre-school children

                  • Møllersen, Snefrid

                   Mental health services and treatment in Sami and non-Sami populations. A comparative study in a multiethnic rural area of Northern Norway

                  • Silviken, Anne Cathrine

                   Suicidal behavior among indigenous Sami in Arctic Norway – A special focus on adolescents and young adults

                  • Spein, Anne Rita

                   Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. ”The North Norwegian Youth Study”: A cross-cultural longitudinal study comparing ...

                  • Utsi, Margrethe Bals

                   Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

                  Fant du det du lette etter?
                  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.