Publikasjoner

Forskning, fag- og tjenesteutvikling ved SANKS

Her presenterer vi forskning, fag- og tjenesteutviklingssarbeid utført av SANKS' egne ansatte. Arbeid finansiert av SANKS blir også presentert her.

Publiseringer av ansatte ved SANKS

Flere av SANKS' medarbeidere har bidratt som hoved- eller medforfattere til bøker, fag- og forskningsartikler. På denne siden finnes en oversikt over hva våre medarbeidere har bidratt med.

Samisk psykisk helsevern (2010)

Boka Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer, er den første boka der ansatte ved Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), formidler sin kunnskap.
I bokas 13 artikler diskuterer forfatterne hva et kultursensitivt tjenestetilbud vil si i praksis, gir eksempler fra sin kliniske praksis på hvordan dette kan utøves og viser til egen forskning og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. Vi får også innblikk i brukernes erfaringer, både gjennom deres egne beskrivelser og en studie som er gjort.
Boka henvender seg ikke bare til yrkesutøvere innen det psykiske helsevernet, men til alle innen helse- og sosialfagfeltet samt studenter i høyere utdanning.
Redaktører: Anne Silviken og Vigdis Stordahl. Karasjok: CallidLagadus


Bokas innhold:
Kultursensitivitet

 • Elgarøy, Sigmund (2010) "Om kulturen i psykisk helsevern" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Dagsvold, Inger (2010) "Det kultursensitive helsemøtet – kunnskapsmessige utfordringer." I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Knappskog, Kristine (2010) "Å opptre som en kulturelt kompetent og sensitiv psykolog- Refleksjoner fra en norsk psykolog i Sápmi" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Fra klinisk praksis

 • Wilhelmsen, Káre (2010) "Kulturelle elementer i kognitiv atferdsterapi. –Behandling av mørkeredsel hos en samisk gutt" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus~
 • Heggeland, A.J (2010) "Kroppen som uttrykk for kulutr og livsopplevelser – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

 • Pedersen, Jenny (2010) Erfaringer fra kurs i angstmestring for samisktalende" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Haugli, Øyfrid & Spein, Anna Rita (2010) "Behandling av spilleproblemer og spilleavhengighet i Finnmark. – Erfaringer og utfordringer i møte med den samiske pasient" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Om tjenestetilbudet

 • Silviken A (2010). Ungdom og hjelpsøking. I Silviken A & Stordahl V (red). Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Dunfjeld, Grete og Møllersen, Snefrid (2010) "Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. – Erfaringer fra reiser i sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

                  Brukerstemmer

                  • Andersen, Kjell (2010) ""Å berges" – En studie av noen brukererfaringer fra et sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Nedrejord, Nina og Åsen, Ellen Inga Anti (2010) "Foreldre som pårørende i samspill med hjelpeapparatet" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.

                  Andre publiseringer

                  Publiseringer som våre ansatte har gjort i forbindelse med ulike prosjekter eksternt og internt.

                  Limbic brain structures and burnout—A systematic review

                  YeeKong Chow, LIS-lege og ph.d stipendiat tilknyttet Medical University of Lublin, har under sitt arbeidsforhold ved SANKS publisert artikkel (2017).

                  Plan for selvmords­forebygging i Sápmi (2017).

                  Planen inneholder strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord.  Arbeidet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet og har blitt gjennomført av psykolog/PhD-stipendiat Jon Petter Stoor (SANKS).
                  Forsknings- og fagartikler

                  • Bals, Margrethe

                   Margrete Bals jobber som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok

                  • Dagsvold, Inger

                   Tidligere ansatt ved FoU-avdeling, Inger Dagsvold er i dag stipendiat tilknyttet SANKS.

                  • Eira-Åhrén, Inger Marit

                   Tidligere ansatt, Inger Marit Eira-Åhrén jobbet som terapeut ved Nasjonalt team på Snåsa.

                  • Elgarøy, Sigmund

                   Tidligere ansatt, Sigmund Elgarøy jobbet som psykologspesialist ved Akutteamet til SANKS.

                  • Eriksen, Astrid

                   Astrid Eriksen, PhD-stipendiat tilknyttet SANKS

                  • Eriksen, Heidi Anita

                   Tidligere ansatt, Heidi Anita Eriksen jobbet som lege i spesialisering ved BUP, SANKS.

                  • Gerhardsen, Elisabeth

                   Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist ved Nasjonalt team i Oslo, SANKS.

                  • Jávo, Cecilie

                   Cecilie Jávo jobber som assisterende avdelingsoverlege ved BUP, SANKS Karasjok.

                  • Møllersen, Snefrid

                   Snefrid Møllersen, psykologspesialist ved Nasjonalt team og Akutteamet, SANKS.

                  • Silviken, Anne

                   Anne Silviken jobber som psykologspesialist og forsker ved SANKS.

                  • Spein, Anne Rita

                   Anna Rita Spein jobbet tidligere som overlege ved SANKS. Er i dag overlege ved UNN med en forskerstilling ved SANKS.

                  • Stoor, Petter

                   Tidligere jobbet Jon Petter Stoor som psykolog ved Nasjonalt team. Han er idag stipendiat tilknyttet SANKS.

                  • Stordahl, Vigdis

                   Tidligere ansatt Vigdis Stordahl jobbet som forsker i SANKS.

                  • Turi, Anne Lene

                   Anne Lene Turi jobber som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok

                  • Tørres, Grete

                   Tidligere ansatt, Grete Tørres jobbet som FoU-seniorrådgiver i SANKS.

                  Doktorgrader tilknyttet SANKS

                  • Bals, Margrethe

                   Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

                  • Javo, Cecilie

                   Child-rearing and child behavior problems in a Sami population. A cross-cultural study of families with pre-school children

                  • Møllersen, Snefrid

                   Mental health services and treatment in Sami and non-Sami populations. A comparative study in a multiethnic rural area of Northern Norway

                  • Silviken, Anne Cathrine

                   Suicidal behavior among indigenous Sami in Arctic Norway – A special focus on adolescents and young adults

                  • Spein, Anne Rita

                   Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. ”The North Norwegian Youth Study”: A cross-cultural longitudinal study comparing ...

                  • Turi, Anne Lene

                   Internalizing symptoms and health service use in indigenous Sami and non-indigenous adolescents in Arctic Norway

                  Fant du det du lette etter?
                  Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.