Publikasjoner

Her presenterer vi publiseringer utført av ansatte med tilknytning til SANKS.
Denne siden oppdateres fortløpende med publikasjoner tilknyttet SANKS.

Flere av SANKS' nåværende eller tidligere medarbeidere har bidratt som hoved- eller medforfattere til bøker, fag- og forskningsartikler. Flere har også doktorgrad tilknyttet SANKS. På denne siden finnes en oversikt over hva våre medarbeidere har bidratt med.

Plan for selvmordsforebygging i Sápmi (2017)

Planen inneholder strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord.  Arbeidet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet og har blitt gjennomført av psykolog/PhD-stipendiat Jon Petter Stoor (SANKS).

Plan for selvmords­forebygging i Sápmi (2017).

 

Samisk psykisk helsevern (2010)

Boka Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer, er den første boka der ansatte ved Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), formidler sin kunnskap.
I bokas 13 artikler diskuterer forfatterne hva et kultursensitivt tjenestetilbud vil si i praksis, gir eksempler fra sin kliniske praksis på hvordan dette kan utøves og viser til egen forskning og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. Vi får også innblikk i brukernes erfaringer, både gjennom deres egne beskrivelser og en studie som er gjort.
Boka henvender seg ikke bare til yrkesutøvere innen det psykiske helsevernet, men til alle innen helse- og sosialfagfeltet samt studenter i høyere utdanning.
Redaktører: Anne Silviken og Vigdis Stordahl. Karasjok: CallidLagadus


Bokas innhold:
Kultursensitivitet

 • Elgarøy, Sigmund (2010) "Om kulturen i psykisk helsevern" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Dagsvold, Inger (2010) "Det kultursensitive helsemøtet – kunnskapsmessige utfordringer." I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Knappskog, Kristine (2010) "Å opptre som en kulturelt kompetent og sensitiv psykolog- Refleksjoner fra en norsk psykolog i Sápmi" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Fra klinisk praksis

 • Wilhelmsen, Káre (2010) "Kulturelle elementer i kognitiv atferdsterapi. –Behandling av mørkeredsel hos en samisk gutt" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus~
 • Heggeland, A.J (2010) "Kroppen som uttrykk for kulutr og livsopplevelser – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

 • Pedersen, Jenny (2010) Erfaringer fra kurs i angstmestring for samisktalende" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Haugli, Øyfrid & Spein, Anna Rita (2010) "Behandling av spilleproblemer og spilleavhengighet i Finnmark. – Erfaringer og utfordringer i møte med den samiske pasient" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Om tjenestetilbudet

 • Silviken A (2010). Ungdom og hjelpsøking. I Silviken A & Stordahl V (red). Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Dunfjeld, Grete og Møllersen, Snefrid (2010) "Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. – Erfaringer fra reiser i sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

                  Brukerstemmer

                  • Andersen, Kjell (2010) ""Å berges" – En studie av noen brukererfaringer fra et sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
                  • Nedrejord, Nina og Åsen, Ellen Inga Anti (2010) "Foreldre som pårørende i samspill med hjelpeapparatet" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus.

                  Brukererfaringer ved SANKS

                  Skårland, Trine (2017). Pasienters erfaringer med "Meahcceterapiija" Masteroppgave i medisin om pasienters erfaringer med behandlingsmetoden "Meahcceterapiija" (utmarksterapi) ved Familieenheten, SANKS.

                  Hay, Maiken (2016). Brukererfaringer ved BUP. 5.års medisinoppgave som undersøker brukererfaringer ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved SANKS.

                  Andre publiseringer

                  Her samles enkeltpubliseringer av fag- og forskningsartikler våre ansatte har gjort i forbindelse med ulike prosjekter eksternt og internt. Samt fagartikler som er hel/delvis finansiert av SANKS FoU-fond.

                  Arbeidsstress:

                  Artikkelen handler om hvordan arbeidsstress kan ha en betydning for hjernen (det limbiske system). Den er tilknyttet doktorgraden ved Medical University of Lublin, der tema er utbrennthet/utmattelsessyndrom.

                  Selvmordsproblematikk:

                  Helsetilbud til samer:

                   

                   

                  Forsknings- og fagartikler

                  • Dimpas, Anne Lene Turi

                   Anne Lene Turi Dimpas jobber som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i Kautokeino.

                  • Elgarøy, Sigmund

                   Sigmund Elgarøy jobbet tidligere som psykologspesialist ved SANKS. Følgende artikler ble skrevet i perioden han var ansatt ved SANKS:

                  • Gerhardsen, Elisabeth

                   Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist ved Nasjonalt team i Oslo, SANKS.

                  • Jávo, Cecilie

                   Cecilie Jávo er Dr.med og PhD. Overlege og forsker i SANKS.

                  • Møllersen, Snefrid

                   Snefrid Møllersen, psykologspesialist i Nasjonalt team ved SANKS.

                  • Silviken, Anne

                   Anne Silviken jobber som psykologspesialist og forsker ved SANKS.

                  • Spein, Anne Rita

                   Anna Rita Spein jobbet tidligere som overlege ved SANKS. Er i dag overlege ved UNN med en forskerstilling ved SANKS.

                  • Stordahl, Vigdis

                   Vigdis Stordahl jobbet tidligere som forsker i SANKS. Flere artikler ble skrevet i perioden hun var ansatt ved SANKS.

                  • Utsi, Margrethe Bals

                   Margrethe Bals Utsi arbeider som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i Kautokeino.

                  Doktorgrader tilknyttet SANKS

                  • Dimpas, Anne Lene Turi

                   Internalizing symptoms and health service use in indigenous Sami and non-indigenous adolescents in Arctic Norway

                  • Eriksen, Astrid

                   "Breaking the silence" Interpersonal violence and Health among Sami and non-Sami. A population-based study in Mid -and Northern Norway

                  • Jávo, Cecilie

                   Child-rearing and child behavior problems in a Sami population. A cross-cultural study of families with pre-school children

                  • Møllersen, Snefrid

                   Mental health services and treatment in Sami and non-Sami populations. A comparative study in a multiethnic rural area of Northern Norway

                  • Silviken, Anne Cathrine

                   Suicidal behavior among indigenous Sami in Arctic Norway – A special focus on adolescents and young adults

                  • Spein, Anne Rita

                   Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. ”The North Norwegian Youth Study”: A cross-cultural longitudinal study comparing ...

                  • Utsi, Margrethe Bals

                   Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

                  Fant du det du lette etter?