HELSENORGE

Anne Silviken

Anne Silviken jobber som psykologspesialist og forsker ved SANKS.

  Artikler og bokkapitler:   

  •  Silviken, A & Berntsen, G. (2021). Etterlatte ved selvmord i samiske områder. I Dyregrov, K. & Sogne-Møller, V. (red.). Nye perspektiver på selvmord: Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm akademisk.
  • Ida Pauline Høilo Granheim, Anne Silviken, Christina Viskum Lytken Larsen & Siv Kvernmo (2021) "Socio-demographic, psychosocial and environmental factors associated with suicidal behaviour in Indigenous Sami and Greenlandic Inuit adolescents; the WBYG and NAAHS studies". International Journal of Circumpolat Health, 80:1, 19123939, DOI: https://doi.org/10.1080/22423982.2021.1913939
  • Kvaløy Kirsti, Melhus Marita, Silviken Anne, Brustad Magritt, Sørlie Tore, Broderstad Ann Ragnhild (2017)
   "Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: the SAMINOR 2 Clinical Survey" Public Health Nutrition: page 1 of 12. https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/disordered-eating-in-sami-and-nonsami-norwegian-populations-the-saminor-2-clinical-survey/0B7C298A3D59D5ACC4FAEAF6893C0E6F

  • Stoor Jon Petter; Kaiser, Niclas; Jacobsson,Lars; Renberg, Ellinor Salander; Silviken, Anne (2015) ''We are like lemmings'': making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar health Vol 74 (2015)

  • Redvers, j.,Bjerregaard, P., Eriksen, H., Fanian, S., Healev, G., jong, M., Larsen,C. V. L., Linton, J., Pollock, N., Silviken, A., Stoor, P., Chatwood, S. (2015). "A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar regions." Circumpolar health journal. 2015 Vol. 74
   http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27509
  • Dyregrov, K.,Berntsen, G., Silviken,.A. (2014) "The need for and barriers to professional help – a Qualitative study of the bereaved in Sami areas. Suicidology Online 2014: Volume 5.(1) p. 47-58
  • Silviken A, Berntsen G & Dyregrov K (2014). Utfordringer i møtet med lokalt hjelpeapparat for etterlatte ved brå og uventet død i samiske områder i Nord-Norge. Sykepleien Forskning 9 (1): 36-42 DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0026

   http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/1460442/etterlattes-erfaringer-med-lokalt-hjelpeapparat-i-samiske-omrader-i-nord-norge

  • Spein, Anna Rita; Pedersen, Cecilia P; Silviken, Anne Cathrine; Melhus, Marita; Kvernmo, Siv; Bjerregaard, Peter.(2013) "Self-rated health among Greenlandic Inuit and Norwegian Sami adolescents: associated risk and protective correlates". International Journal of Circumpolar Health Vol. 72: 19793 - http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v72i0.19793
  • Nrugham L, Prakash VV & Silviken A (2012). Suicidal Behaviour among Adolescents from Ethnic Minorities. I Columbus AM (red). Advances in Psychology Research. Vol. 92 ISBN: 978-1-61942-732-7
  • Silviken, Anne.(2011)"Reindrift på helsa løs" - Arbeidsrelatert stress i reindriftsnæringen i lys av Mark Williams modell "Cry of pain". Suicidologi 3: 10-14
   https://www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/article/download/2125/1988
  • Silviken, Anne Cathrine; Stordahl, Vigdis (Red) (2010). Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus/ForfatternesForlag 2010 (ISBN 978-82-8263-015-3) 270 p.
  • Silviken A (2010). Ungdom og hjelpsøking. I Silviken A & Stordahl V (red). Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
  • Silviken, Anne & Stordahl, Vigdis (2010) "Innledning". I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
  • Silviken A (2009). Hva kan forklare de høye selvmordsratene blant urfolksguttene? Suicidologi 3: 14-17 
   Silviken selvmordsrate blant urfolksguttene.pdf
  • Silviken, Anne (2009). Prevalence of suicidal behavior among indigenous Sami in northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 68 (3): 204-211 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/18336
  • Silviken, Anne; Kvernmo, Siv. (2008) " Mental Health and Suicide. In Young, K and Bjerregaard, P (red.). Health Transitions in Arctic Populations. University of Toronto Press
  • Silviken, Anne; Kvernmo, Siv.(2007) "Suicide attempts among indigenous Sami adolescents and majority peers in Arctic Norway: Prevalence and associated risk factors. Journal of Adolescence 30 (4): 613-626 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197106000571
  • Silviken, Anne; Haldorsen, Tor; Kvernmo, Siv. (2006). Suicide among Indigneous Sami in Arctic Norway, 1970-1998. European Journal of Epidemiology 21:707-713 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-006-9052-7
  • Kvernmo, S, Johansen Y, Spein, AR & Silviken, AC (2003). Ung i Sapmi. Oaidnil 1:1-65. Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, UiTø http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2011/nr3/Silviken.pdf
  • Mørch, Willy-Tore; Rønning, John Andreas; Fossum, Sturla; Silviken, Anne.(1999) "Evaluering av behandling av barn og unge." Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Volume 36. p. 756-753 UiT
  Fant du det du lette etter?