Astrid Eriksen

Astrid Eriksen, PhD-stipendiat tilknyttet SANKS.

 

Eriksen er Ph.d-student tilknyttet SANKS.
Gender based violence, ethnicity and health. A sub-project in SAMINOR II, er tema for hennes forskningsprosjekt.

Publiserte fag- og forskningsartikler:

  • Eriksen, A.M.A., Hansen, K.L., Javo,C., Schei, B. (2015)"Emotional, psysical and sexual violence among Sami and non- Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health, 1-9
  • Chatwood, S., Paulette, F., Baker, R., Eriksen, A., Hansen, K.L., Eriksen, H., Hiratsuka, V., Lavoie, J., Lou,W., Mauro,I., Orbinski, J., Pabrum, N., Retallack, Brown, A., (2015) "Approaching Etuaptmumk – introducing a consensubased mixed methos for health services research." Circumplolar health Journal. 2015. Vol 74 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27438
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.