Elisabeth Gerhardsen

Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist i Nasjonalt team ved SANKS.

 

Publiseringer

Bøker:

  • Gerhardsen, Elisabeth (2015) Søsken – konkurrent eller kompis? Gode råd om søskenforhold. Cappelen Damm
  • Gerhardsen,Elisabeth (2012) Vil ikke! Gjøre selv!: Gode råd om barn i "trassalderen".  Cappelen Damm
  • Gerhardsen, Elisabeth (2012) Se på meg!: gode råd om barn og selvfølelse. Cappelen Damm
  • Gerhardsen, Elisabeth (2002) Gode knep for småbarnsforeldre. Tell Forlag.

Bokkapitler:

  • Gerhardsen, E. (2013) "Utviklingsstøttende oppdragelse." I Misvær, Nina og Lagerløv,Per (red.) Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Kommuneforlaget AS.
  • Gerhardsen, Elisabeth (2010) " 'Jeg skjønner meg ikke på dem' – Om kulturelle faktorer i kommunikasjon" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

  • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Fag- og forskningsartikler:

  • Gerhardsen, E. (1994) "Noen betraktninger rundt livet i stefamilier." Sinnets Helse 5/94 Årg. 74, Nr 158
  • Gerhardsen, E. (1995) "Foreldresamarbeid i hverdagen." Sinnets Helse 5/95, Årg. 75, Nr. 165
  • Gerhardsen, E. (2006) "Eksternalisering som metode i direkte arbeid med små barn." Tidsskrift for Norsk Psykologforening jun 2006, volum 43
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.