Petter Stoor

Tidligere jobbet Jon Petter Stoor som psykolog ved Nasjonalt team. Han er idag stipendiat tilknyttet SANKS.
 

Stoor er Ph.d-student tilknyttet SANKS og Senter for samisk helseforskning ved UiT.
Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among youn Sámi men, er tema for hans forskningsprosjekt.

Publiserte fag- og forskningsartikler:

  • Stoor Jon Petter; Kaiser, Niclas; Jacobsson,Lars; Renberg, Ellinor Salander; Silviken, Anne (2015) ''We are like lemmings'': making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar health Vol 74 (2015)
  • Redvers, j.,Bjerregaard, P., Eriksen, H., Fanian, S., Healev, G., jong, M., Larsen,C. V. L., Linton, J., Pollock, N., Silviken, A., Stoor, P., Chatwood, S. (2015). "A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar regions." Circumpolar health journal. 2015 Vol. 74 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27509
  • Stoor, Jon Petter Anders (2015) "Varför söker svenske samer vård i Norge?- om kultur og kontext i samisk psykiatri" Socialmedicinsketidsskrift. 2015 årg. 92 (1): 26-38
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.