Snefrid Møllersen

Snefrid Møllersen, psykologspesialist i Nasjonalt team ved SANKS.

 

Artikler og bokkapitler:

  • Dagsvold, I. , Møllersen, S. og Stordahl, V. (2015) "What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and culture norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health.  Vol (74) 2015 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/26952
  • Stordahl, V., Tørres, G., Møllersen, S., Eira-Århren, I. M. (2015)" Ethical guidelines for Sami research: the issue that disappeared from the Norwegian Sami Parliament's agenda?" International Journal of Circumpolar Health 2015. Volum 74. http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27024
  • Stordahl, vigdis; Tørres, Grete; Møllersen, Snefrid; Eira-Åhren, Inger Marit. (2013) "Sami health research in Norway: is there a need for indigenous sensitive ethical guidelines?". International Journal of Circumpolar Health 2013 ;Volume 72:22447. Suppl. 1 p. 1000-1001HFI
  • Møllersen, Snefrid; Eira-Åhren, Inger Marit; Stordahl, Vigdis; Tørres, Grete.(2013)"Everyday life of reindeer herding. Developing a study to investigate factors that may affect mental health in the Sámi reindeer herder population of Norway". International Journal of Circumpolar Health 2013 ; Volume 72. Suppl. 1 p. 998-999 HFI
  • Dunfjeld, Grete og Møllersen, Snefrid (2010) "Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. – Erfaringer fra reiser i sørsamisk område" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
  • Møllersen, Snefrid; Sexton, Harold; Holte, Arne.(2009) "Effects of client and therapist ethnicity and ethnic matching: A prospective naturalistic study of outpatient mental health treatment in Northern Norway". Nordic Journal of Psychiatry 2009 ;Volume 63.(3) p. 246-255 FHI HFI UiO UiT http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/08039480802576043
  • Møllersen, Snefrid; Holte, Arne. (2008)"Ethnicity as a variable in mental health research: A systematic review of articles published 1990-2004." Nordic Journal of Psychiatry 2008 ;Volume 62. p. 322-328 FHI HFI UiO http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18622880
Fant du det du lette etter?