Organisering

Organisasjonskart​

Organisasjonskart for SANKS

​Ledelsen ved SANKS

Portrettbilde av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Tove Laiti


Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen


Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Edit Johnsen


Edit Johnsen
Enhetsleder UPA,
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


May Helen Schanche
Enhetsleder PUT/TSB
T 78 46 95 80| M 905 31560| 
may.helen.schanche@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira


Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Laila Somby Iversen


Laila Somby Iversen
Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Portrettbilde av Gordana Ignjatovic Jovanovic


Gordana Ignjatovic Jovanovic
Konstituert enhetsleder VPP, Medisinskfaglig rådgiver- voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen

Karasjok                                                                        

Portrettbilde av Ellen Kalstad


Ellen Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Johanna Unga


Johanna Unga
Økonomi- og administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | johanna.unga@finnmarkssykehuset.no

SANKS' brukerråd

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2018 – 2020

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no
Er brukerrepresentant i SANKS referansegruppe.

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
M +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
M |

Elen Ravna
Ungdomsrepresentant
M 938 74 039 | elenravna@gmail.com 

Tom-Kristian "Tommen" Hermo
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
M 412 34 595  | Tommen111@outlook.com

Mandat for brukerrådet

2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf592187
2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf562840
2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf585961
2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf609196
2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdfpdf496860


Fant du det du lette etter?