Organisering

Organisasjonskart​

Organisasjonskart for SANKS

​Ledelsen ved SANKS

Portrettbilde av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Tove Laiti


Tove Laiti
Enhetsleder ved familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen


Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Edit Johnsen


Edit Johnsen
Enhetsleder UPA,
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


May Helen Schanche
Enhetsleder PUT
T 78 46 95 80| M 905 31560| 
may.helen.schanche@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira


Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Laila Somby Iversen


Laila Somby Iversen
Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Portrettbilde av Gordana Ignjatovic Jovanovic


Gordana Ignjatovic Jovanovic
Konstituert enhetsleder VPP/ akutteam, Medisinskfaglig rådgiver voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen

Karasjok                                                                        

Portrettbilde av Ellen Kalstad


Ellen Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Johanna Unga


Johanna Unga
Økonomi- og administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | johanna.unga@finnmarkssykehuset.no

SANKS' brukerråd

Vi er opptatt av brukermedvirkning. Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av 4 medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2015 – 2017

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
T +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com

Marit Roysdatter Steinsvik
Representant for kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no 

John Arne Anti
Representant for nordsamer i Indre-Finnmark
M 48 29 48 04  | jalarsenanti@outlook.com

Ungdomsrepresentant* Foreløpig ingen på plass.

Brukerrepresentant i SANKS sitt FoU- styret

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
T +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com

Varamedlem:
Marit Roysdatter Steinsvik - Representant for kystsamene i Troms
Representant for kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no

Mandat for brukerrådet

03112017 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/03112017 Møtereferat brukerrådet.pdf03112017 Møtereferat brukerrådet.pdf
31032017 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf