Psykisk helsevern og rus - barn og unge

Psykisk helsevern og rus for barn og unge er lokalisert i Karasjok.