Psykisk helsevern og rus - voksne

​Psykisk helsevern og rus for voksne er lokalisert i Lakselv, unntatt TSB Finnmarksklinikken som er lokalisert i Karasjok.