SANKS nyhetsbrev

SÁNAG ođasreivve
SANKS nyhetsbrev
 
​Dieđit iežat oažžut ođasreivve:Meld på nyhetsbrev  Dieđit eret ođasreivve oažžumis:Meld av nyhetsbrev

Lese artiklene på samisk? Trykk på Meny og bytt til sami.
Sámegillii lohkat artihkkala? Deaddil Meny ja bija sami.

Nyheter

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • Morten Solheim og kollegene under inflyttingen i Karasjok.
  10.01.2019
  Innflytting på ny døgnenhet

  Døgnenheten i Lakselv flytter til nye lokaler i Karasjok, og samordnes med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den nye enheten får navnet Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet.

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 18.11.2018
  Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

  Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

 • 14.11.2018
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 07.11.2018
  Brukermedvirkning i fokus når SANKS inviterer til årlig dialogmøte

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste inviterer årlig til dialogmøte med SANKS referansegruppe, FoU styret, SANKS lederteam og SANKS brukerråd. Nasjonalt team i SANKS var representert ved teamkoordinator.

 • 03.10.2018
  Ny ansatt til Røroskontoret

  SANKS Nasjonalt team utvider bemanning med en ny ansatt til Røros kontoret. Johan Inge Greff har tiltrådt stillingen som terapeut og det betyr at Røroskontoret nå har to ansatte.

 • Eieravdeling HOD
  25.09.2018
  Eieravdelingen i HOD besøker SANKS

  Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besøkte Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) idag.

 • 25.09.2018
  Utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst

  Dimpas og Utsi ønsker å forske på hvordan fremme og styrke psykisk helse i Sápmi, ved å utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst.

 • 26.06.2018
  OMEGA-3 og ADHD studiet søker deltakere

  Har ditt barn ADHD eller ADD og er mellom 6- 16 år? Da har dere mulighet til å delta i forskningsprosjekt der hensikten er å se hvilken effekt OMEGA-3 har på ADHD og ADD symptomer.

 • 23.05.2018
  SANKS inngår samarbeid med Kriminalomsorgen

  SANKS har startet et samarbeid med Fengselshelseprosjektet i Tromsø om å implementere videokonferanse i behandling og samhandling til de insatte. SANKS skal bidra til at samiske innsatte skal få et likeverdig behandlingstilbud som er språk-...

 • 23.05.2018
  SANKS tar i mot urfolksledere

  Urfolksledere fra New Zealand, Australia og Canada besøker SANKS i 27.-29.mai.

 • 25.04.2018
  Hjelper SANKS til å bli bedre

  Som nasjonal kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.

 • 20.04.2018
  Nasjonalt team med ny ansatt til Røros

  Det er første gang SANKS etablerer kontor på Røros i Sør-Sápmi og utvider det nasjonale teamet ved å ansette Hanne Svinsås Magga i en terapeutstilling.

 • 18.04.2018
  SANKS har tatt i bruk Skype i behandling

  SANKS tilbyr samtalebehandling over Skype for business. Alle våre pasienter har en mulighet til å spørre sin behandler om å få samtalebehandling på Skype.

 • 18.04.2018
  Om henvisninger til SANKS

  Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

 • 09.04.2018
  Stoor tildeles stipend

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • 28.03.2018
  SANKS bidrar i studiet ADHD OMEGA 3

  Barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk ved SANKS bidrar i studiet «ADHD OMEGA 3" Det er et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke effekten av omega-3 på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og unge med ADHD og ADD.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

 • 19.01.2018
  Bor du i Sverige eller Finland og ønsker hjelp fra SANKS?

  SANKS kan ta imot henviste pasienter fra Region Jämtland Härjedalen (Region JH) og Lappland Län i Finland (Lapin sairaanhoitoriiri (LSHP)) som følge av samarbeidsavtaler.

 • 03.01.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 20.12.2017
  Snakk med noen!

  Snakk med noen, eller søk hjelp dersom du har det vanskelig.

 • 06.12.2017
  Kulturkompetanse øker brukerfornøydhet

  Les artikkel om hvordan opplæring i kulturkompetanse for helsepersonell øker brukerfornøydhet blant minoritetsgrupper.

 • 01.12.2017
  SANKS-FoU midler for 2018 er tildelt

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskap innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 28.11.2017
  Jon Rønningen om sitt eget hode i klemme

  I dag har jeg en diagnose som jeg kan forholde meg til og det føles på en måte godt. Sykdommen er nå lettere å akseptere både for meg, familien og miljøet rundt meg, forteller Jon Rønningen.

 • 23.11.2017
  Forbedrer tilbudet til samer

  Denne høsten har SANKS inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Amathea. Formålet er å forbedre helsetilbudet til den samiske befolkningen.

 • 21.11.2017
  Reindriftas hverdag - Banebrytende forskningssamarbeid

  Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt psykososiale forhold i sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • 21.11.2017
  Helsetreff i Oslo og Bergen

  SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff i Bergen og Oslo 5.-7.desember. SANKS ønsker å gjøre virksomheten mer kjent utenfor de samiske kjerneområdene, av den grunn arrangeres helsetreff i samarbeid med sameforen...

 • 15.11.2017
  Snakk med SANKS på Skype

  SANKS kan nå tilby behandling via Skype. Du kan nå snakke med terapeuten hjemme, eller et annet sted som er skjermet for innsyn. Samtalen er trygg og sikker.    

 • 31.10.2017
  Gladnyhet for SANKS og sørsamisk område

  Helse Nord innvilger to nye stillinger til Nasjonalt team. SANKS går nå i gang med å utlyse stilling på Røros. Hvor den andre stillingen blir utlyst, vil bli bestemt innen kort tid forteller SANKS leder Gunn Heatta.

 • 28.09.2017
  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående"

  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående" fikk bli det avsluttende ordet etter seminaret arrangert av SANKS og Snåsa kommune.

 • 30.08.2017
  Åpen Dag på Finnmarksklinikken i Karasjok

  Ønsker du å få et innblikk i Finnmarksklinikken i Karasjok eller få høre mer om misbruksproblematikk? Da har du muligheten nå. SANKS - Finnmarksklinikken åpner dørene for alle interesserte onsdag 6.september fra kl. 1200 til 1800. 

 • 30.08.2017
  Medisinstudenter på undervisning ved SANKS Karasjok

  SANKS tok imot åtte medisinstudenter som startet sitt 5.studieår i Finnmark via Finnmarksmodellen.

 • 18.08.2017
  Nasjonalt team har fått en ny ansatt

  Nasjonalt team ved SANKS har fått en ny ansatt i august. Vi ønsker velkommen til Per Martin Westerfjell som tar del i teamet og har kontorplass i Snåsa.

 • 07.07.2017
  SANKS utdanner nye samiske forskere

  Astrid M. A. Eriksen har disputert for doktorgraden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. SANKS er glade over at institusjonen bidrar til å utdanne flere samiske forskere.

 • Medlemmer av Samisk språkutvalg
  05.07.2017
  Starter samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

  Fredag 30. juni var det oppstartsmøte i Karasjok for Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

 • Renathe Aspeli Simonsen
  30.06.2017
  Introduksjonskurs for nye ansatte i SANKS

  Kurset gir en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her ved SANKS, forteller kursansvarlig Renathe Aspeli Simonsen.

 • 28.06.2017
  SANKS tok i mot urfolksbesøk fra Australia

  Vi er ulike, men likevel så lik, mener Ann-Karin Furskognes fra SANKS etter urfolksbesøket fra Australia.

 • 15.06.2017
  Internasjonal konferanse innen sosialfaglig arbeid

  Fagfolk fra urfolksområder fra hele verden var samlet til Alta denne uken til en internasjonal konferanse med fokus på utveksling av erfaringer innen sosialfaglig arbeid. Flere fra SANKS deltok naturligvis på konferansen.

 • Illustrasjon av undervisningssituasjon med samisk flagg på tavla
  13.06.2017
  Å snakke om det skammelige

  I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

 • Skisse Samisk helsepark
  24.05.2017
  Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

  Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

 • Illustrasjonsbilde, SANKS
  16.05.2017
  Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

  Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres.

 • 04.04.2017
  Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

  I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 10.03.2017
  SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

  En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

 • 09.03.2017
  SANKS deltok under samenes 100 års feiring i Tråante

  2017 er jubileumsåret for samene i så måte at det arrangeres 100 års markeringer over hele Sápmi gjennom året. Jubileumsfeiringene ble sparket i gang i Tråante som er det sørsamiske navnet for Trondheim.

 • Bilde fra nkvts.no
  08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • 20.01.2017
  Barnehelsepris til SANKS

  På fredag mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.

 • 15.12.2016
  Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

  Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.

Fant du det du lette etter?