Behandlingsmotstand hos barn sett i samisk kulturelt perspektiv

May Helen Schanche, BUP

 

​Tema

Behandlingsmotstand hos barn sett i samisk kulturelt perspektiv

Innhold

Historiske traumer, fornorskning, taushet og tabuer, indirekte kommunikasjon og behandlingsmotstand.

Mål

Øke bevisstheten om behandlingsmotstand hos barn sett i samisk kulturelt perspektiv

Undervisningsform

Forelesning med refleksjon, diskusjon, summegrupper. Kliniske eksempler. Eventuelt bruk av case.

Målgruppe

Helse- og sosialtjenesten: Hjelpeapparatet som møter samiske pasienter også utenfor vårt kjerneområde.

Varighet

1 – 2 timer

Evaluering 

Muntlig

Språk

Norsk

May Helen Schanche er klinisk barnevernpedagog og har siden 2008 vært ansatt ved BUP. Hun har videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, leketerapi, EMDR - traumeterapi og yrkes- og utdanningsveiledning. Hun har jobbet innenfor Bufetat som miljøterapeut, vært prosjektkonsulent og lærer.