Kulturforståelse i veiledning av samiske foreldre

Biret Iŋga Gaup, BUP Ambulant team

 

Tema

Kulturforståelse i veiledning av samiske foreldre

Innhold

Kort om hva PMTO (Parent management Training) er og hva forskning sier om atferdsvansker. Dernest om hvordan man møter samiske foreldre i veiledning med PMTO på en kultursensitiv måte.

Mål

Få en større grad av bevissthet om kultursensitivitet i veiledning av samiske foreldre.

Undervisningsform

Forelesning med eksempler fra klinisk arbeid, samt diskusjon i plenum.

Målgruppe

Instanser som gir veiledning til foreldre med barn med atferdsvansker.

Varighet

1.5 timer

Evaluering

Muntlig

Språk

Norsk og samisk

Biret Iŋga Gaup er klinisk sosionom og har siden 2002 vært ansatt på BUP. Fra 2012 ble hun ansatt som fagkonsulent i ambulant team. Hun har master i spesialpedagogikk og er sertifisert PMTO terapeut. Hun har tidligere jobbet som leder ved et dagsenter for utviklingshemmede, ved Samisk ungdomshjem, sosialkontoret og pedagogisk psykologisk tjeneste. Her var hun også konstituert leder i ett år.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.