Sykdomsforståelse blant samer – et antropologisk perspektiv

Renathe Aspeli Simonsen, FoU-stab

 

Tema

Sykdomsforståelse blant samer – et antropologisk perspektiv

Innhold

Sykdomsforståelse blir forklart i antropologien som kulturelt betinget. Hvordan en forstår og forklarer sykdom blir formet av ens kulturelle verdier. I den samiske befolkningen finner man ulike tradisjoner for sykdomsforståelse og behandlingsmetoder.

I mange tilfeller blir det tatt for gitt at sykdomsforståelse og behandlingstradisjon hos samene er de samme som hos den øvrige befolkningen. På cen annen side kan det forventes at alle samer har en annen sykdomsforståelse, og at de bruker andre hjelpemidler enn den offentlige helsetjenesten for å behandle sykdom. Gjennom antropologiske modeller vil undervisningen vise til ulike måter samer kan forstå og forklare sykdom på. 

Mål

Deltakerne skal få kjennskap til ulike måter å forstå og forklare sykdom på.

Målgruppe

Spesialist - og kommunehelsetjenesten i og utenfor samisk forvaltningsområde. Undervisningen kan også tilpasses studenter på høgskole og universitet innenfor helse- og omsorgsfag.

Undervisningsform

Undervisningen vil basere seg på forelesing med eksempler fra forskning, egen erfaring og historier fra helsepersonell. Undervisningen vil legge opp til refleksjoner underveis, eventuelt også gruppearbeid eller summegrupper.

Varighet

2 timer

Evaluering

Det bes om muntlig tilbakemelding fra deltakerne på slutten av forelesingen.

Språk

Norsk og engelsk.

Renathe Aspeli Simonsen er ansatt som FoU-rådgiver og er utdannet sosialantropolog i 2014. Fagfeltet er samisk historie, identitet og kulturforståelse i helsetjenesten for den samiske befolkningen.  Hun har vært ansatt i SANKS siden 2011.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.