Renathe Aspeli Simonsen: Kultur, helse og samiske pasienter

Undervisningen gir studenter og annet helsepersonell innblikk i hvilke behov samer har til språklig og kulturell diagnostikk og behandling. Undervisningen tar opp blant annet språk, minoritet vs. majoritet, kulturforskjeller, verdier, tro, sykdomsforståelse og forklaringer som bør tas hensyn til i møte med samiske pasienter.

Fant du det du lette etter?