Spesialistutdanning for leger i Finnmarkssykehuset

​Det ble iverksatt en ny spesialistutdanning i 2019. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Del 1 er felles for alle og utgjør ett år på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Del 2 er felles kompetanseplattformer for grupper av kirurgiske og indremedisinske fag. Del 3 er unik for hver spesialitet. Leger som spesialiserer seg innen spesialiteter som ikke har felles kompetanseplattformer med andre fag går direkte fra del 1 til del 3. 

Her finner du mer informasjon om spesialistutdanning: 


Fant du det du lette etter?