Felles læringsmål for alle leger i spesialisering

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Finnmarkssykehuset vil i løpet av 2019 og 2020 gradvis implementere et utdanningsprogram for LIS som vil dekke kompetansekravene i Felles Kompetansemodul, og programmet vil offentliggjøres fortløpende.

LIS som startet sin spesialisering 1. mars 2019 vil i løpet av 5 år måtte gjennomføre hele programmet for å kunne få godkjent de 24 felles læringsmålene.

Generell årsoversikt:

(med forbehold om endringer)

Januar: 
Hel 6331, veilederstudie 10 studiepoeng ved UiT
Etikkforelesning, felles

Februar: 
gruppeveiledning 1, uke 5
Veiledningskurs UNN – dag 1 (hel dag)

Mars: 
Administrasjon og ledelse, uke 10 (nasjonalt kurs, påmelding til RegUt)
Forbedringsarbeid kull 1 dag 1 (2 timer pr gang)
Veiledningskurs UNN - dag 2

April:
Forbedringsarbeid kull 1 dag 2, 3 og 4 (2 timer pr gang)

Mai: 
Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetodikk og etikk
Brukerutvalg/ ungdomsråd, forelesning
                
August:
Hel 6331, veilederstudie

September: 
veiledningskurs UNN dag 1
Etikkforelesning, felles

Oktober: 
gruppeveiledning 2, uke 40
Forbedringsarbeid kull 2 dag 1,2,3,4 (2 timer pr gang)
Veiledningskurs UNN dag 2

November: 
Administrasjon og ledelse, uke 45 (nasjonalt kurs, påmelding til RegUt)

Desember: 
Brukerutvalget/Ungdomsrådet - forelesning


Fant du det du lette etter?