Felles læringsmål for alle leger i spesialisering 2\3

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering, LIS 2\3, vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul-FKM). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS 2/3 kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Læringsaktivitetene vil kunne bestå av: interne korte kurs og seminarer i regi av Finnmarkssykehuset, andre helseforetak og på nettet. Også egne oppgaver, gruppeveiledning og refleksjon er aktuelt som læringsaktivitet.

Finnmarkssykehuset vil i løpet av 2020 og 2021 gradvis implementere et tilbud om disse læringsaktivitetene for LIS 2/3 som vil dekke kompetansekravene i Felles Kompetansemodul. Informasjon publiseres her og på intranett. 

LIS 2/3 som startet sin spesialisering etter 1. mars 2019, og de som får konvertert sin individuelle utdanningsplan i en ny utdanningsordning, vil i løpet av 5 år måtte gjennomføre hele programmet for å kunne få godkjent de 24 felles læringsmålene.
Fant du det du lette etter?