Forskning - LIS

Alle helseforetak er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin virksomhet. Forskning er en lovpålagt oppgave og bidrar til ny kunnskap som kan føre til bedre pasientbehandling.

FoU-enheten ved SANKS og Forskningsavdelingen i  Finnmarkssykehuset understøtter begge muligheten for LIS3 til å delta i og gjennomføre forskningsprosjekter. 

Ta gjerne kontakt med vår forskningsleder Mette Kjær mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no

Forskningsleder, Mette Kjær.


Fant du det du lette etter?