Generell informasjon om LIS 1

Finnmarkssykehuset har til sammen 32 stillinger for lege i spesialisering, hvorav 18 i Hammerfest og 14 i Kirkenes. Det er oppstart for nye LIS1 i februar/mars og august/september. LIS1-tjenesten består av totalt 18 måneder hvor 12 måneder er i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. 

LIS illustrasjon

Utlysning 

Alle LIS1 stillinger utlyses på helsedirektoratets stillingsportal omtrent seks måneder før oppstart.

Helsedirektoratet

Ansettelse og spesifikasjonskrav  

Autorisasjon eller LIS1-lisens er absolutte krav. Dette i henhold til Lov om helsepersonell § 48 og § 49. Det er også en forutsetning at man behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, for en forsvarlig yrkesutøvelse. For Finnmarkssykehuset er samisk og russisk språk ønskelig.

I ansettelsesprosessen vektlegges tidligere lønnet arbeid som lege med autorisasjon eller som medisinerstudent med lisens, samt annet relevant arbeid i helsesektoren. Forskning og publikasjoner, relevant tilleggsutdanning, samisk språk, tillitsverv og erfaring fra helserelatert humanitært arbeid er også relevant. I tillegg til dette vektlegges personlige egenskaper, f.eks. at du er pasientorientert med gode kommunikasjonsevner, lyst og vilje til å jobbe i team, evne til selvstendig arbeid, initiativrik, engasjert, ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Ved jevngode kandidater, vil de med lokal tilknytning og motivasjon for å arbeide i landsdelen kunne bli foretrukket.

Hvordan velges kandidatene?

Kandidatene velges ut i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. I tillegg benyttes screening-spørsmål til rangering og kvalitetssikring av søknadene.                          

Gjennomgang av søkere med høyest poengsum, og valg av kandidater til intervju gjøres av team som består av avdelingsledere på medinsik avdeling, kirurgiske leger og kommunerepresentanter. 

Ved intervjuene deltar i tillegg tillitsvalgte.

Alle kandidatene vurderes ut fra følgende kriterier:

  •  Autorisasjon eller lisens
  •  Annen relevant utdanning
  • Språkkunnskaper
  • Arbeidserfaring fra helsevesenet
  • Forskning/publikasjoner
  • Tillitsverv
  • Humanitært arbeid
  • Faglig egnethet
  • Personlig egnethet
Det lages en innstilling og en reserveliste. Tilbud om stilling sendes ut per e-post. I henhold til Helsedirektoratets retningslinjer er det ikke anledning til å gi opplysninger om innstilling, reserveliste og om du står på reservelista. 

Arbeidsavtalen for LIS1 er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tilsetting i ordinær LIS1-stilling gir rett til ansettelse i én av de kommunene som Finnmarkssykehuset samarbeider med, se Spesialistforskriften § 11.

Introduksjonsdager

Nyoppstartede LIS1 starter med introduksjonsdager. Hensikten med introduksjonsdagene er at LIS1 skal bli kjent med Finnmarkssykehuset som organisasjon og våre strategier og satsingsområder. Dagene skal forberede LIS1 til arbeidet på de forskjellige avdelingene og legger grunnlaget for en lærerik tjeneste i Finnmarkssykehuset. 

Det er satt av 8 introduksjonsdager ved klinikk Hammerfest og 4 dager ved klinikk Kirkenes. 

Bolig

Finnmarkssykehuset kan være behjelpelig med bolig. Se boliginformasjon under ditt arbeidssted. Bolig dekkes ikke av Finnmarkssykehuset HF, med mindre annet er avtalt gjennom din nærmeste leder eller vikarbyrå. Ved leie av bolig vil det bli foretatt lønnstrekk via lønn.

Bolig Kirkenes

Boligkontoret sender info om bolig og kode for nøkkelboks på torsdag før ankomst via e-post.

Spørsmål rettes til boligkontoret, Kirkenes

Bolig Hammerfest

Ved ankomst til Hammerfest, henvender du deg til Akuttmottaket på sykehuset. Der vil det ligge en konvolutt med nøkkel til leiligheten du bor i når du er her, samt en beskrivelse av hvor du finner leiligheten.

Spørsmål rettes til boligkontoret, Hammerfest

T: +47 78 42 10 39

Her finner du mer informasjon om jobb i Finnmarkssykehuset 

Jobb i Finnmarkssykehuset
 

Kontaktinfo

LIS-komiteen 


Fant du det du lette etter?