HELSENORGE
Det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge

Forskerseminar: På stødig bunn


Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) arrangerer forskerseminar 7. juni 2018 på Park Inn Gardermoen.

Eventuelle oppdateringer og endringer underveis vil informeres om på KIB sine nettsider:

Internett: www.unn.no/kib

Facebook: http://www.facebook.com/unnkib

E-læringsportal: http://www.helsekompetanse.no/kib


Ved spørsmål vedrørende kurset send mail til: mona.stedenfeldt@stolav.no

Meld deg på ved å følge lenken: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5146665&sid=4rhMg0kXPO