HELSENORGE

Helsepersonell smittet av koronaviruset

To ansatte ved Hammerfest sykehus har avlagt positiv test på covid-19. 

Hammerfest sykehus

Testresultatene ble klare onsdag kveld, og de to er satt i isolasjon. Tilstanden til de smittede er bra.

De smittede er ansatt ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus. Flere ansatte vil bli testet for symptomer, og det pågår nå smittesporing ved sykehuset.
 
Finnmarkssykehuset har varslet Kirkenes sykehus og UNN, og bedt om bistand dersom det oppstår en situasjon med redusert drift ved avdelingen.
 
Finnmarkssykehuset kommer med mer informasjon.