HELSENORGE

Informasjon til pårørende og besøkende

Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges. 

bilde av Hammerfest sykehus
Klinikk Hammerfest

​Det har vært en besøkstopp og adgangskontroll siden 15.mars. Vi har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Når vi nå åpner opp så er det i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstiuttet. 

For å gjøre besøket trygt og minske smitterisiko så har vi innført følgende retningslinjer:

  • Besøk avtales i forkant med avdelingen, noen klinikker har innført besøkstider.
  • Utfør håndhygiene når du kommer og går fra våre klinikker. 
  • Utfør håndhygiene når du kommer til og forlater rommet til pasientene. 
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer. Forlat sykehuset umiddelbart etter endt besøk. For pasienter som ligger på flersengsrom så må besøket foregå på samtalerom eller annet egnet rom. 
  • Hold minst 1 meter avstand til pasienten du besøker, de nærmeste kan holde i hånden men det bør unngås ansikt-til-ansikt kontakt.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre pasienter og ansatte.
  • Pasienten kan ta imot gaver (blomster må avklares med den aktuelle avdelingen). Hvis du har med mat så bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du får ikke benytte kjøkkenet i institusjonen. 
  • Host og nys i albuekrok eller i papir som kastes. Husk håndhygiene.
Hvis du opplever symptomer på covid-19 og utfører prøvetaking inntil 48 timer etter besøket på klinikken så må du opplyse din fastlege om besøket som en del av smittesporingen. 

Besøkstider

Det kan være avdelinger eller klinikker som har innført besøkstider. Dette kan også endre seg, vi presiserer derfor viktigheten av å kontakte avdelingen i forkant før du kommer på besøk. For besøk til føde/gyn se egen informasjon lenger ned på denne siden.

Klinikk Hammerfest
Det er besøkstid 11:00-13:00 og 16:00-19:00. Besøk må avtales med den akutelle avdelingen før du kommer.

Klinikk Kirkenes
Ingen besøkstider, besøk må avtales med den aktuelle avdelingen.

Sámi klinihkka
Ingen besøkstider, besøk må avtales med den aktuelle avdelingen.

Klinikk Alta
Ingen besøkstider, besøk må avtales med den aktuelle avdelingen.

Individuelle vurderinger av behov for ledsager eller besøk

Såfremst det er ekstraordinære forhold som tilsier at besøk utover de retningslinjene som er satt så må dere kontakte avdelingen i forkant slik at vi kan finne en løsning. 

Besøk til covid-19 pasienter

For besøk til covid-19 pasienter gjelder egne retningslinjer. Kontakt aktuell avdeling for å høre om slikt besøk kan la seg gjennomføre.

Besøk på føde - og gynekologisk avdeling

Selv om det er åpnet for besøk, så er det egne retningslinjer for besøk på føde- og gynekologisk avdeling. Det tillates ikke besøk til disse to pasientgruppene, da disse deler samme personell.

Dette er på grunn av at de ansatte  er en relativt liten faggruppe innenfor feltet, og dermed veldig sårbare dersom bare noen få av personellet blir smittet eller satt i karantene. 

Fortsatt adgangskontroll

Det vil fortsatt være adgangskontroll ved våre klinikker. Alle besøkende og pårørende vil bli spurt om risikofaktorer for og symptomer på koronasmitte ved inngangene til klinikkene. Bare personer uten smitterisiko vil få adgang. 

Vi ber om at retningslinjene og smittevernrutinene følges. Det kan være årsaker som tilsier at avdelingen ikke tillater besøk. 

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for våre pasienter og ansatte.