Ingen pasienter innlagt med covid-19

24.april 2020: Finnmarkssykehuset har ingen innlagte pasienter med covid-19. 

​Pasienten som ble innlagt på Kirkenes sykehus i påskeuka er nå utskrevet. Dermed har Finnmarkssykehuset ingen inneliggende pasienter med covid-19. 

Hensynet til personvernet og taushetsplikt gjør at Finnmarkssykehuset ikke kan gi ytterlige informasjon om pasienten. 

Kapasiteten ved sykehusene er god. Vi forventer en smittestopp utover høsten og vinteren, og vi arbeider fortløpende med tiltak for å møte en smittetopp på best mulig måte. 

På nettsiden er det oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset: 

https://finnmarkssykehuset.no/beredskap