Kjære kolleger

Vi har lagt en travel tid bak oss. Mange av oss ventet nok at covid-19-pandemien ville få et større omfang, men erfaringene viser at smitten så langt har vært beskjeden i Finnmark. Den kommer også senere i nord, enn i resten av landet.

administrerende direktør Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen

Dette har gitt oss tid til å forberede oss, observere hvilke erfaringer andre foretak har gjort seg, og ta grep som gjør at vi på best mulig vis kan håndtere en ventet smittetopp.

17. april gikk Finnmarkssykehuset over i grønn beredskap. Det betyr på ingen måte at faren er over og at vi senker skuldrene, men at vi er følger situasjonen tett og er forberedt, samtidig som vi utvider aktiviteten igjen. Vi har gjort en lang rekke tiltak, hatt øvelser, laget prosedyrer, laget planer, drevet opplæring og gått til anskaffelse av utstyr vi trenger for å være rustet til å ivareta pasienter med covid-19-smitte. Prehospitale tjenester har på kort tid sørget for å ha klar biler for transport av covid-19-pasienter, og personell på flere avdelinger har hatt visirverksted for å sikre at vi har nok smittevernutstyr.

Jeg er stolt og glad over engasjementet og viljen til å stå på sammen i forberedelsene for det som kommer. Dere fortjener en stor takk, alle.
Jeg vil i dag også benytte anledningen til å trekke frem «de usynlige» heltene våre. De som sørger for at vi kan holde hjulene i gang, de som sørger for at vi likevel kan behandle pasienter, de som sørger for at du og jeg kan bevege oss på behandlingsstedene med liten eller ingen risiko for smitte. Renhold og god hygiene er nøkkelen for å unngå smitte. 

Renholdspersonellet vårt har gjort – og gjør - en fantastisk jobb i en spesiell tid. Det samme gjør våre kolleger som sørger for at vi har nok smittevernutstyr på lager.

Selv om vi nå går over i en fase der vi øker den elektive driften, skal vi samtidig være forberedt til å håndtere covind-19-pasienter. Dette kan bli en situasjon som vil vedvare en lang stund. Denne uka kom FHI med nye estimater for når vi kan forvente en smittetopp. Det er for tiden sannsynlig at den vil komme i løpet av høsten, og at den kan strekke seg utover senhøsten og vinteren, forutsatt at vi har en flat kurve. Vi må med andre ord leve lenge med koronasituasjonen.

Innbyggerne i Finnmark vet, i likhet med meg, at Finnmarkssykehuset har dyktige medarbeidere som er godt forberedt. De heier på alle som sørger for å holde pasientbehandlingen i gang.

De siste ukene har vi planlagt for en økning av aktiviteten igjen, og nå er vi i gang med en gradvis opptrapping. I kommende uke øker vi blant annet antall operasjoner og i poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern og rus har allerede høy aktivitet som følge av flere konsultasjoner gjennom e-helse. E-helseverktøy tas også i bruk i større grad i somatikken.

Jeg skrev i innlegget før påsken at vi i løpet av de siste ukene har endret driften fullstendig. Det har vi. Men jeg tror også at vi vil se varige endringer i måten vi tenker på, etter koronautbruddet. Vårt mantra i Finnmarkssykehuset er at vi skal sørge for helsetjenester der hvor folk bor. Covid-19 gjør at vi - der det er mulig - må tenke slik i enda større grad. Jeg tror en konsekvens av dette vil være at bruken av Skype og annet digitalt verktøy i behandlingen vil skyte fart, og raskt etablere seg til å bli en vanlig pasient/behandler-situasjon i Finnmark og Norge.

Kjære kolleger. Det har vært en krevende og annerledes tid, og situasjonen vi er inne i kommer til å vedvare en stund fremover. Vi vet ikke med sikkerhet hvordan det vil utarte, men vi er forberedt, og vi er sammen om dette.

Jeg vil med dette ønske god helg, og takke for innsatsen så langt til hver og én.

Eva