Kjære kolleger i Finnmarkssykehuset

Vi er inne i en svært spesiell tid. I løpet av noen uker har situasjonen endret seg i hele landet, med de strengeste tiltakene vi har sett i fredsårene. Mens store deler av virksomheten i landet har stoppet opp, setter innbyggerne sin lit til at vi i helsevesenet gjør en god jobb.

Administrerende direktør  Eva Håheim Pedersen

Det synes jeg vi gjør. Jeg er imponert og stolt over innsatsen hver og én av dere legger ned, for at vi skal gi et best mulig tilbud til innbyggerne våre i en vanskelig tid.

I løpet av disse ukene har vi endret driften fullstendig. Vi har tatt ned og utsatt elektiv behandling. Vi har skapt rom for å kunne ta imot koronasmittede samtidig som vi gir andre pasienter som ikke kan vente den behandlingen de trenger. Vi gjør også tiltak som sikrer raskere avklaring, hindrer ytterligere smittefare og gjør oss i stand til å ta imot et stort antall pasienter, dersom situasjonen krever det.

Frem til nå har vi hatt få innleggelser i Finnmark, og kapasiteten ved sykehusene er god. Samtidig vet vi at det kommer en topp, og at belastningen vil øke før den igjen flater ut. Vi venter at denne toppen vil komme i løpet av våren, men kan ikke slå fast med sikkerhet hvor langvarig kurven blir, og forholder oss til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets vurderinger.

Uansett vet jeg at det er krevende å stå i en slik situasjon, og at utviklingen av pandemien høyst sannsynlig vil kreve enda mer av oss før vi er tilbake til en normalsituasjon. For å sikre at vi er robuste og at vi samtidig ivaretar personell, er klinikkene godt i gang med bemanningsplanlegging for tiden som kommer og for en ventet topp. Vi har daglige møter i katastrofeledelsen hvor vi følger utviklingen, løser problemstillinger forløpende, og gjør strategiske valg.

Mange i befolkningen der ute er bekymret og redde for konsekvensen av pandemien. Redde for familie og venner. Kanskje har de noen nær seg som er i risikogruppen, eller de er selv utsatt. Da er det viktig at de føler seg trygge på at det er dyktige og dedikerte fagfolk som står parat til å ta imot dem, og som vil gi dem den beste behandlingen. Jeg vet at vi har det, og jeg er stolt over det dere alle gjør og bidrar med for at befolkningen i Finnmark skal ha et godt tilbud.

Jeg vil med dette takke dere alle for stor innsats i en krevende tid så langt. Og husk at vi er alle sammen om dette.

Eva