Kontakt

Kontaktinformasjon for Finnmarkssykehuset

​Sentralbord: 78 42 10 00

Viktige telefonnumre

Klinikk Hammerfest
78 42 10 00

Spesialistlegesenteret i Karasjok
78 46 60 00 / 78 46 87 70

Spesialistpoliklinikken i Alta
​78 48 39 00

Klinikk Kirkenes
78 97 30 07

DPS Vest-Finnmark
78 48 38 00

DPS Øst-Finnmark
78 92 74 13

SANKS, DPS Midt-Finnmark
78 46 45 50

Finnmarksklinikken
78 46 93 20

Pasientereiser
05515

Mediakontakt
982 62 381

Foretakssekretariat
78 42 11 10

Tlf 05515 pasientreiser

Våre postadresser

Hovedpostadresse

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

postmottak@finnmarkssykehuset.no
(Send aldri personopplysninger i e-post)

Pasientdokumentasjon sendes til det enkelte behandlingssted.

 

Alta

Finnmarkssykehuset
Klinikk Psykisk helsevern og rus
Postboks 1294
9505 Alta

(VPP Alta, BUP Alta, Døgnenhet Alta)


Finnmarkssykehuset
Spesialistpoliklinikken i Alta
Dr. Kvammes vei 21
9510 Alta

Hammerfest

Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

(Klinikk Hammerfest)


Finnmarkssykehuset

Sykehusveien 28
9601 hammerfest
(VPP Hammerfest, BUP Hammerfest)

Karasjok

Finnmarkssykehuset
Raddeviessogeaidnu 4
9730 Karasjok

(Spesialistlegesenteret i Karasjok)


Finnmarkssykehuset SANKS
Stuorraluohkka 34
9730 Karasjok

(Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), SANKS Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT), SANKS Familieavdeling)


Finnmarksklinikken
Ravdojok
9730 Karasjok

Kirkenes

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes

(Klinikk Kirkenes, VPP Kirkenes, BUP Kirkenes)

Lakselv

Finnmarkssykehuset
Helsetunveien 2
9700 Lakselv
VPP Lakselv

(SANKS – Ambulant akutteam, SANKS – Døgnenheten)

Tana

Finnmarkssykehuset
Maskevarreveien 1
9845 Tana

(VPP Tana, Døgnenheten Tana)

Fakturaadresse

 

Finnmarkssykehuset HF
Fakturamottak
Postboks 3231
7439 Trondheim

invoice.3231@kollektor.no

Behandlingssteder og avdelinger


Administrasjon og ledelse

Foretaksledelsen

Service, drift og eiendom

Ole Martin Olsen
Doaibma- ja opmodathoavda
T 78 97 30 20  | M 99 15 38 51 ole.martin.olsen@finnmarkssykehuset.no

———

Frode Larsen
Avdelingsleder TDS vest 
(drift og vedlikehold, medisinteknisk, kjøkken, renhold, bolig og sentralbord)
M 406 45 417 | frode.larsen@finnmarkssykehuset.no

Ronny Oldervik
Avdelingsleder IKT
T 78 42 10 75 | M 918 35 202 | ronny.oldervik@finnmarkssykehuset.no

Kristin Sivertsen
Avdelingsleder TDS øst 
(drift og vedlikehold, medisinteknisk, kjøkken, renhold og bolig)
T 78 97 31 99| M 959 90 507 | kristin.sivertsen@finnmarkssykehuset.no

Jan-Egil Blix
Avdelingsleder FU 
T 78 97 31 77 | M 922 16 107 | jan.egil.blix@finnmarkssykehuset.no

TDS = Teknisk, drift og service | IKT = Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | FU = Forvaltning og utvikling

Fag, forskning og samhandling

​Anne Grethe Olsen
Kvalitets- og utviklingssjef
T 78 42 11 23 | M 907 48 456 |  anne.grethe.olsen@finnmarkssykehuset.no

———

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
T 78 97 30 08 | M 908 31 337 | harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

Mette Kjær
Forskningsleder
M 467 77 368 | mette.kjaer@finnmarkssykehuset​.no

Leif Arne Asphaug-Hansen
Samhandlingsleder
T 78 42 11 05 | leif.arne.asphaug-hansen@finnmarkssykehuset.no

Line Strømhaug Grongstad
Kvalitetsleder
T 78 97 34 36 | M 400 43 089 | Line.Stromhaug.Grongstad@finnmarkssykehuset.no

Økonomi, analyse og utbygging

​Lill Gunn Kivijervi
Økonomisjef
T 78 42 19 96 | M 994 99 223 | Lill.Gunn.Kivijervi@finnmarkssykehuset.no

———

Trude Jensen
Faglig koordinator budsjett og analyse
T 78 42 11 14 | trude.jensen@finnmarkssykehuset.no

Solfrid Nicolaysen
Regnskapssjef
T 78 42 11 27 | solfrid.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no

Personal og organisasjon

Lena Elisabeth Nielsen
HR-sjef
M 414 48 899 | lena.elisabeth.nielsen@finnmarkssykehuset.no

———

Hilde Ingebrigtsen
Avdelingsleder HR Lønn
T 78 97 30 92 | Hilde.Ingebrigtsen@finnmarkssykehuset.no

Kenneth Grav
Avdelingsleder HR Personal
T 78 42 11 22 | M 957 33 944 | kenneth.grav@finnmarkssykehuset.no

Evy Adamsen
Prosjektleder, legerekruttering
M 957 45 134 | Evy.Adamsen@finnmarkssykehuset.no

Utbygging

Lill-Gunn Kivijervi
Prosjektsjef
M 994 99 223 | lill-gunnn.kivijervi@finnmarkssykehuset.no

Administrasjon

Ole Martin Olsen
Drift- og eiendomssjef
T 78 42 19 97 | M 99 15 38 51  ole.martin.olsen@finnmarkssykehuset.no

Rolf-Ole Frantzen
Rådgiver/arkivleder
T 78 42 12 44 | M 402 42 799 | Rolf-Ole.Frantzen@finnmarkssykehuset.no

Anders Kleppe
Foretakscontroller
T 78 46 95 53 | anders.kleppe@finnmarkssykehuset.no

Astrid Balto Olsen
Foretakssekretær
T 78 42 11 10 | astrid.balto.olsen@finnmarkssykehuset.no

Kommunikasjon

Ivar Greiner
Kommunikasjonssjef
T 78 42 11 15 | M 909 71 417 | ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no

 

Ivar Greiner
Kommunikasjonssjef
T 78 42 11 15 | M 909 71 417 | ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no

Andrea Kovanen Sæten
Kommunikasjonsrådgiver
T 78 42 11 38 | M 932 55 049 | andrea.kovanen.saeten@finnmarkssykehuset.no

 

Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset - universell utforming (Excel)https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Tillitsvalgte/Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset - universell utforming (Excel).xlsxTillitsvalgte i Finnmarkssykehuset - universell utforming (Excel)

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.