Koronavirus (covid-19)

Her legger vi ut oppdatert informasjon om hvordan vi forholder oss til koronaviruset. Finnmarkssykehuset følger koronaviruset tett. Dette viruset ligner på andre typer virus sykehuset behandler pasienter for til daglig. Vi har derfor gode rutiner for hvordan vi skal håndtere eventuelle smittede pasienter. koronavirus
Koronavirus

​Finnmarkssykehuset er i gul beredskap grunnet utbruddet av Covid-19 i Norge. Se mer på våre beredskapssider: 

Beredskap

SANKS tilbyr veiledning og rådgivning via Skype og telefon om koronavirus til barn og unge under 18 år - samt deres foreldre.

Skype-tilbud til engstelige barn og unge 

I disse dager kvalitetssikrer vi alle rutiner og prosedyrer, som tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets råd og anbefaling. 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Se fhi.no for oppdatert informasjon. Hvis du ikke finner svar kan du ringe publikumstelefonen på  815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl 8:00 og 15:30. 

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen din. 

Hos Helsenorge kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om koronavirus: 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon til både befolkning og helsepersonell Oppdatering og nyheter om koronaviruset

 • Bilde av fly
  22.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise

  De fire helseforetakene har laget felles anbefalinger for ansatte som kommer fra reise. I Finnmarkssykehuset gjelder rådene for alle ansatte, også de utenom pasientnært arbeid.

 • Flyseter i et fly
  21.07.2020 Helse Nord RHF
  Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte

  Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les her felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet.

 • bilde av ansatte ved Kirkenes sykehus
  19.06.2020
  Tiden brukes til beredskapsøvelser

  Vi har ikke hatt pasienter med påvist covid-19 smitte siden slutten april. Vi har brukt tiden godt og vi øver for å være forberedt på en eventuell ny smittebølge. Her er noen bilder fra øvelsene som har vært gjennomført.

 • bilde av Hammerfest sykehus
  05.06.2020
  Informasjon til pårørende og besøkende

  Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  08.05.2020 Helse Nord RHF
  Sykehusene har flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord har økt antall intensivplasser.

 • illustrasjonsbilde av dame som nyser
  07.05.2020
  Pollen eller covid-19?

  Pollensesongen er i anmarsj og flere vil få symptomer fra luftveiene uten at de har en akutt luftveisinfeksjon. Vi har derfor laget en oversikt som viser om det er vanlig allergi eller infeksjon.

 • Operasjonssykepleier
  04.05.2020 Helse Nord RHF
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det vanskelig for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Nord. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid med universitetene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

 • Bilde av lege
  28.04.2020 Helse Nord RHF
  Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

  Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

 • bilde av renholdsarbeider med munnbind
  24.04.2020
  Renholdsarbeiderne sin nye arbeidshverdag

  Da Finnmarkssykehuset gikk over i beredskap på grunn av koronaviruset så var det flere ansatte som fikk en ny arbeidshverdag. For renholdsarbeiderne betydde dette nye rutiner, økt bemanning og økt fokus på smittevern.

 • 24.04.2020
  Kjære kolleger

  Vi har lagt en travel tid bak oss. Mange av oss ventet nok at covid-19-pandemien ville få et større omfang, men erfaringene viser at smitten så langt har vært beskjeden i Finnmark. Den kommer også senere i nord, enn i resten av landet.

 • 14.04.2020 Sykehusinnkjøp
  Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyr

  Selskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke.

 • Widerøefly og smittevernkuvøse
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • Bilambulanse i Narvik
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  – Gjør alt vi kan for å sikre god transport

  Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

 • Colourbox.com
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra begynnelsen av mai åpnes gradvis noen av de ordinære tilbudene.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

  Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

 • 03.04.2020
  Kjære kolleger i Finnmarkssykehuset

  Vi er inne i en svært spesiell tid. I løpet av noen uker har situasjonen endret seg i hele landet, med de strengeste tiltakene vi har sett i fredsårene.

 • 03.04.2020 Helse Nord RHF
  Nå er alle fem 330-basene operative med smittekuvøser

  Fra 3. april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

 • 02.04.2020 Helse Nord RHF
  Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

  Mye smittevernutstyr er på vei ut i helseforetakene og ut i kommunene. Alle skal nå ha det de trenger av utstyr til over påske. Ikke noe smittevernutstyr vil bli utlevert foretakene før man er 100 % trygg på kvaliteten.

 • Colourbox.com
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox
  31.03.2020 Helse Nord RHF
  Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. 

 • Super Puma-helikopter. Foto: Dag Ketil Henriksen
  30.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona-helikopter på plass i Tromsø

  Et stort sivilt helikopter er leid inn for å transportere koronapasienter.

 • Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent pga koronaviruset
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent – men vi jobber videre

  Alle planlagte systeminnføringer ved sykehusene i Nord-Norge utsettes inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart. Men toget stopper ikke helt opp – her finner du en oversikt over status i de ulike prosjektene og hva det jobbes videre med.

 • Dame med munnbind
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

  Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp av smittevernutstyr.

 • Colourbox.com
  25.03.2020 Helse Nord RHF
  Ny nettressurs for helsepersonell: Psykososial omsorg ved en pandemi

  Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

 • 25.03.2020
  Ønsker du å donere eller levere utstyr til Finnmarkssykehuset?

  Vi opplever flere henvendelser fra privatpersoner og næringsliv som ønsker å donere utstyr i forbindelse med koronaberedskapen. Her kan du lese mer om hvordan du kan donere utstyr til Finnmarkssykehuset.

 • hjertelab ved unn
  24.03.2020 Helse Nord RHF
  Oppfordrer kommuner til å praktisere restriksjoner for helsevikarer med fornuft

  Helse Nord RHF har oversendt et brev til alle kommuner og kommuneleger i Nordland, hvor man ber om at karantenebestemmelser ikke må være til hinder for helsevikarers transport til og fra sykehus.

 • 23.03.2020 Helse Nord RHF
  Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

  Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

 • Heimevernet
  20.03.2020 Helse Nord RHF
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • 20.03.2020
  Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Nå kan du kontakte BUP, SANKS Karasjok, Sámi klinihkka dersom du er bekymret grunnet koronasituasjonen (Covid-19). Fra uke 13 tilbyr vi Skype-samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre).

 • 19.03.2020 Helse Nord RHF
  Har skaffet kuvøser for å transportere koronasmittede

  Helse Nord har kjøpt inn kuvøser for trygt å kunne transportere alvorlig syke koronasmittede pasienter på vei, vann og i lufta.

 • Colourbox.com
  18.03.2020 Helse Nord RHF
  Redusert tilbud innen psykisk helse og rus

  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir redusert. Pasienter med akutt behov for hjelp vil bli prioritert. Polikliniske konsultasjoner vil i stor grad foregå på telefon og video.  

 • illustrasjonsbilde
  18.03.2020 Helse Nord RHF
  Er du helsepersonell men jobber i annen sektor eller er du student i helsefag?

  Helsetjenesten i Nord-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg.

 • bilde av direktør Eva Håheim Pedersen
  16.03.2020
  Vi står foran en krevende tid, men vi står sammen

  Gode medarbeidere i Finnmarkssykehuset. Vi står foran en utfordrende tid. Allerede har vi lagt noen krevende dager bak oss, og det eneste vi vet med sikkerhet er at mer venter.

 • Illustrasjonsfoto: Sykebesøk
  15.03.2020 Helse Nord RHF
  Besøksstans på sykehusene

  Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder.

 • fly
  14.03.2020 Helse Nord RHF
  Innenriks pasienttransport med fly går tilnærmet som normalt, men ni stengte kortbaneflyplasser fra 18. mars

  Statsministeren varslet lørdag 14. mars om stengte flyplasser fra mandag. Imidlertid vil innenrikstrafikken gå tilnærmet normalt, med unntak av ni kortbaneflyplasser som stenger på onsdag 18. mars.

 • 14.03.2020
  Innfører adgangskontroll

  For å begrense faren for smitte av covid-19 (koronavirus) har Kirkenes sykehus innført adgangskontroll. Samme tiltak innføres nå ved Hammerfest sykehus og Klinikk Alta.

 • Sykepleier med munnbind. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  14.03.2020 Helse Nord RHF
  Ber næringslivet i nord bidra med smittevernutstyr

  Det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten. Helse Nord ber næringslivet i regionen om å bidra med utstyr.

 • 14.03.2020
  Informasjon til gravide og fødende

  Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • tastatur
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona: Informasjon til avtalespesialister

  I forbindelse med spredning av korona (Covid-19) informerer Helse Nord RHF avtalespesialistene i regionen om situasjonen og tiltak.

 • vei
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

  I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

 • Korona illustrasjonsbilde
  12.03.2020 Helse Nord RHF
  Strengeste tiltakene i Norge etter krigen

  Helsedirektoratet har vedtatt de strengeste tiltakene siden krigen for å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

 • Mikroskopbilde av coronavirus
  24.01.2020
  Håndtering av alvorlig koronavirussykdom

  Finnmarkssykehuset har prosedyrer og beredskap for håndtering av alvorlig koronavirus (coronavirus), og følger situasjonen fortløpende i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse-Nord, Folkehelseinsituttet og helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?