Generell informasjon til LIS1

Finnmarkssykehuset har til sammen 32 stillinger for lege i spesialisering, hvorav 18 i Hammerfest og 14 i Kirkenes. 

Denne siden er under utvikling.

Oppstart 

 • Offisiell oppstart 1.mars
 • Offisiell oppstart 1.september

Introduksjonsdager

Introduksjonsdagene starter ca. halvannen uke før offisiell oppstartsdato, og er obligatoriske. Arbeidskontrakten gjelder fra introduksjonsdagene starter. Du vil få informasjon om nøyaktig dato ved ansettelse. 

Varighet 

Stillingens varighet er totalt 18 måneder, hvorav 12 måneder er i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. 

Todelt spesialiseringsperiode 

Vi tilbyr todelt spesialiseringsperioder i sykehus på medisinsk og kirurgisk avdelinger ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Arbeidsavtalen til LIS1 er utformet etter gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tredelt spesialiseringsperiode med psykiatri vil bli utprøvd fra 1.mars 2022. Ytterlige informasjon om dette vil kommet i løpet av året. 

Primærhelsetjenesten

Siste del av LIS1-tjenesten på 6 måneder avvikles i primærhelsetjenesten. LIS 1 gir rett til ansettelse i én av kommunene som Finnmarkssykehuset samarbeider med. 

Kommunekobling sykehus-kommune
​Kommune
​Antall stillinger
​Sykehus
​Nesseby kommune
​1
​Kirkenes
​Sør-Varanger kommune
​2
​Kirkenes
​Vardø kommune
​1
​Kirkenes
​Vadsø kommune​1​Kirkenes
​Tana kommune 
​1
​Kirkenes
​Hammerfest kommune
​2
​Hammerfest
​Alta kommune
​2
Hammerfest
​Hasvik kommune
​1
​Hammerfest
​Nordkapp kommune
​1
​Hammerfest
​Porsanger kommune
​1
​Hammerfest
​Kautokeino kommune
​1
​Hammerfest
​Karasjok kommune
​1
​Hammerfest

Utlysning og tilsetning

LIS 1-stillingene utlyses på helsedirektoratets stillingsportal omtrent seks måneder før oppstart, og i henhold til nasjonale frister.

(Sett inn link til Helsedirektoratet)

Innstillingsutvalget består av representanter fra Finnmarkssykehuset og kommunene samt tillitsvalgt fra DNLF.

Innstillingsutvalget behandler og rangerer søkere ut i fra følgende kriterier:

Formelle kriterier 

 • LIS1-lisens/autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Ved tvil dokumentert gjennom språktest.
 • Gode referanser.

Kriterier som vektlegges

 • Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til kommunikasjon med pasienter og kolleger.
 • Interesse for å jobbe i kommune- og spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Erfaring fra lønnet arbeid som lege (evt med lisens)
 • Kandidater med lokal tilhørighet kan foretrekkes hvis søkerne ellers er likt kvalifisert.
 • Språkkunnskap i tillegg til norsk: samisk, russisk og finsk.
 • Flerkulturell kompetanse.
Ut fra en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i kvalifikasjonene/kriteriene som opplyst i utlysningsteksten, utarbeides det en innstillingsliste. Tilbud sendes ut i henhold til nasjonale frister.

Introduksjonsdager


For nye LIS 1 er det satt av ca. halvannen uke før offisiell startdato til introduksjonsdager (fire dager) og deretter følgevakter. Introduksjonsdaene er omfangsrike og er ment til å gi deg som ny LIS 1 en god start i jobben som lege ved ett av våre to sykehus.

Reise- og flytteutgifter


LIS 1 har rett til dekning av reise- og flytteutgifter. Les mer på Helsedirektoratet sine sider.

Bolig


I henhold til A2-avtalen og § 8.3.2 mellom DNLF og Spekter tilbyr Finnmarkssykehuset LIS 1 bolig, og kan være behjelpelig med møblering om ønskelig.

Bolig Kirkenes
Boligkontoret sender info om bolig og kode for nøkkelboks på torsdag før ankomst via e-post.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med:
E-post: BoligkontoretKirkenes@finnmarkssykehuset.no

Bolig Hammerfest
Ved ankomst til Hammerfest, henvender du deg til akuttmottaket på sykehuset. Der vil det ligge en konvolutt med nøkkel til leiligheten du bor i når du er her, samt en beskrivelse av hvor du finner leiligheten.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med
Bjørn Roger Andreassen
Tlf +47 959 72 899

E-post: Bjorn.Roger.Andreassen@finnmarkssykehuset.no

Svangerskaps- og foreldrepermisjon

LIS 1 som får avbrutt LIS 1 tjenesten pga. svangerskaps- eller fødselspermisjon, skal ha rett til å fortsette sin LIS 1 tjeneste ved samme tjenestested etter endt permisjon.

Dersom tjeneste for LIS 1 blir utsatt eller avbrutt grunnet svangerskaps- og foreldrepermisjon med rett til ytelse fra folketrygden, opprettholdes ansettelsesforholdet i permisjonstiden med tilsvarende forskyvning av fratreden.

Fant du det du lette etter?