HELSENORGE

Midlertidig stopp i CT hjerte i Kirkenes fram til medio april 2018

Radiologisk avdeling ved Kirkenes Sykehus informerer herved om midlertidig stopp i CT hjerte tilbudet.

Sykehuset regner med å ta opp tilbudet på ny etter opplæring og innflytting i nytt sykehus , planlagt oppstart medio april 2018.

Sykehuset er kommet i en situasjon med opplæring og innflytting i nytt sykehus som gjør at vi må stoppe opp nå, men vi kommer sterkt tilbake. Vi kjører drift på alle andre radilologiske modaliteter og undersøkelser i opplæring og innflyttingstiden