Avdelinger

Avdelinger, enheter og steder

Finn avdeling

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestAAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestAkuttmedisinsk avdeling, Hammerfest
Akuttmedisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenesAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesAAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesAkuttmedisinsk avdeling, Kirkenes
Akuttmottaket, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestAkuttmottaket, HammerfestAAkuttmottaket, HammerfestAkuttmottaket, HammerfestAkuttmottaket, HammerfestAkuttmottaket, Hammerfest
Akuttmottaket, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenes/akuttmottak-kirkenesAkuttmottaket, KirkenesAAkuttmottaket, KirkenesAkuttmottaket, KirkenesAkuttmottaket, KirkenesAkuttmottaket, Kirkenes
Ambulanse (Klinikk prehospitale tjenester)https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenesterAmbulanse (Klinikk prehospitale tjenester)AAmbulanse (Klinikk prehospitale tjenester)Ambulanse (Klinikk prehospitale tjenester)Ambulanse (Klinikk prehospitale tjenester)Ambulanse (Klinikk prehospitale tjenester)
Ambulant rehabiliteringsteamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/ambulant-rehabilitering-kirkenesAmbulant rehabiliteringsteamAAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteam
Ambulant team Midt / Østhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjok/ambulant-team-midt-ostAmbulant team Midt / ØstAAmbulant team Midt / ØstAmbulant team Midt / ØstAmbulant team Midt / ØstAmbulant team Midt / Øst
Audiograf, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/audiograf-hammerfestAudiograf, HammerfestAAudiograf, HammerfestAudiograf, HammerfestAudiograf, HammerfestAudiograf, Hammerfest
Barnehabiliteringenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnehabilitering-hammerfestBarnehabiliteringenBBarnehabiliteringenBarnehabiliteringenBarnehabiliteringenBarnehabiliteringen
Barnepoliklinikken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepoliklinikk-hammerfestBarnepoliklinikken, HammerfestBBarnepoliklinikken, HammerfestBarnepoliklinikken, HammerfestBarnepoliklinikken, HammerfestBarnepoliklinikken, Hammerfest
Barnesengeposten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnesengepostBarnesengeposten, HammerfestBBarnesengeposten, HammerfestBarnesengeposten, HammerfestBarnesengeposten, HammerfestBarnesengeposten, Hammerfest
Blodbanken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/blodbanken-hammerfestBlodbanken, HammerfestBBlodbanken, HammerfestBlodbanken, HammerfestBlodbanken, HammerfestBlodbanken, Hammerfest
Blodbanken, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/blodbanken-kirkenesBlodbanken, KirkenesBBlodbanken, KirkenesBlodbanken, KirkenesBlodbanken, KirkenesBlodbanken, Kirkenes
BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/bup-altaBUP AltaBBUP AltaBUP AltaBUP AltaBUP Alta
BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestBUP HammerfestBBUP HammerfestBUP HammerfestBUP HammerfestBUP Hammerfest
BUP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjokBUP KarasjokBBUP KarasjokBUP KarasjokBUP KarasjokBUP Karasjok
BUP Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/bup-kirkenesBUP KirkenesBBUP KirkenesBUP KirkenesBUP KirkenesBUP Kirkenes
Dagkirurgi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfest/dagkirurgi-hammerfestDagkirurgi, HammerfestDDagkirurgi, HammerfestDagkirurgi, HammerfestDagkirurgi, HammerfestDagkirurgi, Hammerfest
Dagkirurgi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/dagkirurgi-kirkenesDagkirurgi, KirkenesDDagkirurgi, KirkenesDagkirurgi, KirkenesDagkirurgi, KirkenesDagkirurgi, Kirkenes
Dialyseenheten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-hammerfestDialyseenheten, HammerfestDDialyseenheten, HammerfestDialyseenheten, HammerfestDialyseenheten, HammerfestDialyseenheten, Hammerfest
Dialyseenheten, Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-lakselvDialyseenheten, LakselvDDialyseenheten, LakselvDialyseenheten, LakselvDialyseenheten, LakselvDialyseenheten, Lakselv
Dialyseenheten, Vadsøhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/spesialistpoliklinikken-i-vadso/dialyse-vadsoDialyseenheten, VadsøDDialyseenheten, VadsøDialyseenheten, VadsøDialyseenheten, VadsøDialyseenheten, Vadsø
Døgnenhet for avhengighetsbehandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/tsb-altaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaDDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, Alta
Døgnenheten for psykisk helsevern, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/dognenheten-og-psykisk-helsevern-altaDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaDDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaDøgnenheten for psykisk helsevern, Alta
Døgnenheten psykisk helse og avhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/dognenhetenDøgnenheten psykisk helse og avhengighetDDøgnenheten psykisk helse og avhengighetDøgnenheten psykisk helse og avhengighetDøgnenheten psykisk helse og avhengighetDøgnenheten psykisk helse og avhengighet
Døgnenheten Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/dognenheten-tanaDøgnenheten TanaDDøgnenheten TanaDøgnenheten TanaDøgnenheten TanaDøgnenheten Tana
Ergoterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/ergoterapi-hammerfestErgoterapi, HammerfestEErgoterapi, HammerfestErgoterapi, HammerfestErgoterapi, HammerfestErgoterapi, Hammerfest
Familieenheten Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/familienheten-karasjokFamilieenheten KarasjokFFamilieenheten KarasjokFamilieenheten KarasjokFamilieenheten KarasjokFamilieenheten Karasjok
Fundusfotografering, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/oyepoliklinikk-hammerfest/fundusfotografering-hammerfestFundusfotografering, HammerfestFFundusfotografering, HammerfestFundusfotografering, HammerfestFundusfotografering, HammerfestFundusfotografering, Hammerfest
Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fysio-ergoterapi-og-ernering-kirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesFFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes
Fysioterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/fysioterapi-hammerfestFysioterapi, HammerfestFFysioterapi, HammerfestFysioterapi, HammerfestFysioterapi, HammerfestFysioterapi, Hammerfest
Føde/gyn, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/fode-gyn-kirkenesFøde/gyn, KirkenesFFøde/gyn, KirkenesFøde/gyn, KirkenesFøde/gyn, KirkenesFøde/gyn, Kirkenes
Føden, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/foden-hammerfestFøden, HammerfestFFøden, HammerfestFøden, HammerfestFøden, HammerfestFøden, Hammerfest
Fødestue, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/fodestue-altaFødestue, AltaFFødestue, AltaFødestue, AltaFødestue, AltaFødestue, Alta
Geriatrisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost/geriatrisk-poliklinikk-hammerfestGeriatrisk poliklinikk, HammerfestGGeriatrisk poliklinikk, HammerfestGeriatrisk poliklinikk, HammerfestGeriatrisk poliklinikk, HammerfestGeriatrisk poliklinikk, Hammerfest
Gruppeterapeutisk team, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/gruppeterapi-altaGruppeterapeutisk team, AltaGGruppeterapeutisk team, AltaGruppeterapeutisk team, AltaGruppeterapeutisk team, AltaGruppeterapeutisk team, Alta
Gynekologisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk, HammerfestGGynekologisk poliklinikk, HammerfestGynekologisk poliklinikk, HammerfestGynekologisk poliklinikk, HammerfestGynekologisk poliklinikk, Hammerfest
Gynekologisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/gynekologisk-poliklinikk-kirkenesGynekologisk poliklinikk, KirkenesGGynekologisk poliklinikk, KirkenesGynekologisk poliklinikk, KirkenesGynekologisk poliklinikk, KirkenesGynekologisk poliklinikk, Kirkenes
Gynekologisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/gynekologik-sengepostGynekologisk sengepost, HammerfestGGynekologisk sengepost, HammerfestGynekologisk sengepost, HammerfestGynekologisk sengepost, HammerfestGynekologisk sengepost, Hammerfest
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/voksenhabilitering-kirkenesHabiliteringstjenesten for voksneHHabiliteringstjenesten for voksneHabiliteringstjenesten for voksneHabiliteringstjenesten for voksneHabiliteringstjenesten for voksne
Inntaksteam rehab. & hab.https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/inntaksteam-hab-rehab-kirkenesInntaksteam rehab. & hab.IInntaksteam rehab. & hab.Inntaksteam rehab. & hab.Inntaksteam rehab. & hab.Inntaksteam rehab. & hab.
Intensiv, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiv, HammerfestIIntensiv, HammerfestIntensiv, HammerfestIntensiv, HammerfestIntensiv, Hammerfest
Intensiv, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiv, KirkenesIIntensiv, KirkenesIntensiv, KirkenesIntensiv, KirkenesIntensiv, Kirkenes
Kir/ort - føde/gyn avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesKKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, Kirkenes
Kirurgisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, HammerfestKKirurgisk poliklinikk, HammerfestKirurgisk poliklinikk, HammerfestKirurgisk poliklinikk, HammerfestKirurgisk poliklinikk, Hammerfest
Kirurgisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-poliklinikk-kirkenesKirurgisk poliklinikk, KirkenesKKirurgisk poliklinikk, KirkenesKirurgisk poliklinikk, KirkenesKirurgisk poliklinikk, KirkenesKirurgisk poliklinikk, Kirkenes
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestKKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfest
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgiskortopedisk-sengepostKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestKKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestKirurgisk/ortopedisk sengepost, Hammerfest
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-sengepost-kirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesKKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkenes
Klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-altaKlinikk AltaKKlinikk AltaKlinikk AltaKlinikk AltaKlinikk Alta
Klinikk Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfestKlinikk HammerfestKKlinikk HammerfestKlinikk HammerfestKlinikk HammerfestKlinikk Hammerfest
Klinikk Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenesKlinikk KirkenesKKlinikk KirkenesKlinikk KirkenesKlinikk KirkenesKlinikk Kirkenes
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhetKKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhet
Kreftpoliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/kreftpoliklinikk-hammerfestKreftpoliklinikk, HammerfestKKreftpoliklinikk, HammerfestKreftpoliklinikk, HammerfestKreftpoliklinikk, HammerfestKreftpoliklinikk, Hammerfest
Kreftpoliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesKreftpoliklinikk, KirkenesKKreftpoliklinikk, KirkenesKreftpoliklinikk, KirkenesKreftpoliklinikk, KirkenesKreftpoliklinikk, Kirkenes
Kvinne- og barneavdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavdeling, HammerfestKKvinne- og barneavdeling, HammerfestKvinne- og barneavdeling, HammerfestKvinne- og barneavdeling, HammerfestKvinne- og barneavdeling, Hammerfest
Laboratoriet, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/laboratoriet-hammerfestLaboratoriet, HammerfestLLaboratoriet, HammerfestLaboratoriet, HammerfestLaboratoriet, HammerfestLaboratoriet, Hammerfest
Laboratoriet, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/laboratoriet-kirkenesLaboratoriet, KirkenesLLaboratoriet, KirkenesLaboratoriet, KirkenesLaboratoriet, KirkenesLaboratoriet, Kirkenes
LAR-behandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/lar-behandling-altaLAR-behandling, AltaLLAR-behandling, AltaLAR-behandling, AltaLAR-behandling, AltaLAR-behandling, Alta
Læring og mestring, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfest/lering-og-mestring-altaLæring og mestring, AltaLLæring og mestring, AltaLæring og mestring, AltaLæring og mestring, AltaLæring og mestring, Alta
Læring og mestring Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfestLæring og mestring HammerfestLLæring og mestring HammerfestLæring og mestring HammerfestLæring og mestring HammerfestLæring og mestring Hammerfest
Læring og mestring, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/lering-og-mestring-karasjokLæring og mestring, KarasjokLLæring og mestring, KarasjokLæring og mestring, KarasjokLæring og mestring, KarasjokLæring og mestring, Karasjok
Læring og mestring Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/lering-og-mestring-kirkenesLæring og mestring KirkenesLLæring og mestring KirkenesLæring og mestring KirkenesLæring og mestring KirkenesLæring og mestring Kirkenes
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, HammerfestMMedisinsk avdeling, HammerfestMedisinsk avdeling, HammerfestMedisinsk avdeling, HammerfestMedisinsk avdeling, Hammerfest
Medisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenesMedisinsk avdeling, KirkenesMMedisinsk avdeling, KirkenesMedisinsk avdeling, KirkenesMedisinsk avdeling, KirkenesMedisinsk avdeling, Kirkenes
Medisinsk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfestMedisinsk poliklinikk, HammerfestMMedisinsk poliklinikk, HammerfestMedisinsk poliklinikk, HammerfestMedisinsk poliklinikk, HammerfestMedisinsk poliklinikk, Hammerfest
Medisinsk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisinsk poliklinikk, KirkenesMMedisinsk poliklinikk, KirkenesMedisinsk poliklinikk, KirkenesMedisinsk poliklinikk, KirkenesMedisinsk poliklinikk, Kirkenes
Medisinsk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, HammerfestMMedisinsk sengepost, HammerfestMedisinsk sengepost, HammerfestMedisinsk sengepost, HammerfestMedisinsk sengepost, Hammerfest
Medisinsk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisinsk sengepost, KirkenesMMedisinsk sengepost, KirkenesMedisinsk sengepost, KirkenesMedisinsk sengepost, KirkenesMedisinsk sengepost, Kirkenes
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-serviceMedisinsk service, HammerfestMMedisinsk service, HammerfestMedisinsk service, HammerfestMedisinsk service, HammerfestMedisinsk service, Hammerfest
Medisinsk service, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenesMedisinsk service, KirkenesMMedisinsk service, KirkenesMedisinsk service, KirkenesMedisinsk service, KirkenesMedisinsk service, Kirkenes
Nasjonalt teamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-teamNasjonalt teamNNasjonalt teamNasjonalt teamNasjonalt teamNasjonalt team
Operasjon, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperasjon, HammerfestOOperasjon, HammerfestOperasjon, HammerfestOperasjon, HammerfestOperasjon, Hammerfest
Operasjon, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperasjon, KirkenesOOperasjon, KirkenesOperasjon, KirkenesOperasjon, KirkenesOperasjon, Kirkenes
Ortopedisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk, HammerfestOOrtopedisk poliklinikk, HammerfestOrtopedisk poliklinikk, HammerfestOrtopedisk poliklinikk, HammerfestOrtopedisk poliklinikk, Hammerfest
Overgrepsmottak i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/overgrepsmottak-i-finnmarkssykehusetOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetOOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetOvergrepsmottak i Finnmarkssykehuset
Pasienthotell kir/ort, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/pasienthotell-kirurgiskortopediskPasienthotell kir/ort, HammerfestPPasienthotell kir/ort, HammerfestPasienthotell kir/ort, HammerfestPasienthotell kir/ort, HammerfestPasienthotell kir/ort, Hammerfest
Pasienthotell kvinne/barn, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/pasienthotell-kvinnebarnPasienthotell kvinne/barn, HammerfestPPasienthotell kvinne/barn, HammerfestPasienthotell kvinne/barn, HammerfestPasienthotell kvinne/barn, HammerfestPasienthotell kvinne/barn, Hammerfest
Preoperativ poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperativ poliklinikk, HammerfestPPreoperativ poliklinikk, HammerfestPreoperativ poliklinikk, HammerfestPreoperativ poliklinikk, HammerfestPreoperativ poliklinikk, Hammerfest
Prest, Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/sykehusprest-hammerfestPrest, Hammerfest sykehusPPrest, Hammerfest sykehusPrest, Hammerfest sykehusPrest, Hammerfest sykehusPrest, Hammerfest sykehus
Psykisk helsevern og avhengighet, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-altaPsykisk helsevern og avhengighet, AltaPPsykisk helsevern og avhengighet, AltaPsykisk helsevern og avhengighet, AltaPsykisk helsevern og avhengighet, AltaPsykisk helsevern og avhengighet, Alta
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, HammerfestPPsykisk helsevern og rus, HammerfestPsykisk helsevern og rus, HammerfestPsykisk helsevern og rus, HammerfestPsykisk helsevern og rus, Hammerfest
Psykisk helsevern og rus, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, Kirkenes
Psykisk helsevern og rus, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesPsykisk helsevern og rus, Kirkenes
PUT Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/put-karasjokPUT KarasjokPPUT KarasjokPUT KarasjokPUT KarasjokPUT Karasjok
ReHabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabiliteringReHabiliteringRReHabiliteringReHabiliteringReHabiliteringReHabilitering
Rehabilitering, døgnenhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fmr-kirkenesRehabilitering, døgnenhetRRehabilitering, døgnenhetRehabilitering, døgnenhetRehabilitering, døgnenhetRehabilitering, døgnenhet
Rusteam, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/rusteam-altaRusteam, AltaRRusteam, AltaRusteam, AltaRusteam, AltaRusteam, Alta
Røntgen – radiologi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/rontgen-radiologi-hammerfestRøntgen – radiologi, HammerfestRRøntgen – radiologi, HammerfestRøntgen – radiologi, HammerfestRøntgen – radiologi, HammerfestRøntgen – radiologi, Hammerfest
Røntgen – radiologi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/rontgen-radiologi-kirkenesRøntgen – radiologi, KirkenesRRøntgen – radiologi, KirkenesRøntgen – radiologi, KirkenesRøntgen – radiologi, KirkenesRøntgen – radiologi, Kirkenes
Røntgen, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/rontgen-altaRøntgen, AltaRRøntgen, AltaRøntgen, AltaRøntgen, AltaRøntgen, Alta
Røntgen, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjok/rontgen-karasjokRøntgen, KarasjokRRøntgen, KarasjokRøntgen, KarasjokRøntgen, KarasjokRøntgen, Karasjok
Sámi klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkkaSámi klinihkkaSSámi klinihkkaSámi klinihkkaSámi klinihkkaSámi klinihkka
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Hamarøyhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/sanks-hamaroySamisk psykisk helsevern og rusbehandling, HamarøySSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, HamarøySamisk psykisk helsevern og rusbehandling, HamarøySamisk psykisk helsevern og rusbehandling, HamarøySamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Hamarøy
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloSSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-rorosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosSSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røros
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaSSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-tysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, TysfjordSSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, TysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, TysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, TysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord
Samisk tolk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/samisk-tolk-hammerfestSamisk tolk, HammerfestSSamisk tolk, HammerfestSamisk tolk, HammerfestSamisk tolk, HammerfestSamisk tolk, Hammerfest
Samisk tolketjenestehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks-fou/samisk-tolketjenesteSamisk tolketjenesteSSamisk tolketjenesteSamisk tolketjenesteSamisk tolketjenesteSamisk tolketjeneste
SANKShttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanksSANKSSSANKSSANKSSANKSSANKS
Somatisk avdeling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdelingSomatisk avdeling, AltaSSomatisk avdeling, AltaSomatisk avdeling, AltaSomatisk avdeling, AltaSomatisk avdeling, Alta
Somatisk sengeenhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/somatisk-sengeenhetSomatisk sengeenhetSSomatisk sengeenhetSomatisk sengeenhetSomatisk sengeenhetSomatisk sengeenhet
Spesialistlegesenteret i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjokSpesialistlegesenteret i KarasjokSSpesialistlegesenteret i KarasjokSpesialistlegesenteret i KarasjokSpesialistlegesenteret i KarasjokSpesialistlegesenteret i Karasjok
Spesialistpoliklinikken, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/spesialistpoliklinikkenSpesialistpoliklinikken, AltaSSpesialistpoliklinikken, AltaSpesialistpoliklinikken, AltaSpesialistpoliklinikken, AltaSpesialistpoliklinikken, Alta
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/tsb-karasjokTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingTTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
UPA Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/upa-karasjokUPA KarasjokUUPA KarasjokUPA KarasjokUPA KarasjokUPA Karasjok
VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-altaVPP AltaVVPP AltaVPP AltaVPP AltaVPP Alta
VPP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/vpp-karasjokVPP KarasjokVVPP KarasjokVPP KarasjokVPP KarasjokVPP Karasjok
VPP Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/vpp-kirkenesVPP KirkenesVVPP KirkenesVPP KirkenesVPP KirkenesVPP Kirkenes
VPP Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/vpp-tanaVPP TanaVVPP TanaVPP TanaVPP TanaVPP Tana
Vurderingsteam rushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vurderingsteam-rusVurderingsteam rusVVurderingsteam rusVurderingsteam rusVurderingsteam rusVurderingsteam rus
Øre-nese-hals-poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-hammerfestØre-nese-hals-poliklinikk, HammerfestØØre-nese-hals-poliklinikk, HammerfestØre-nese-hals-poliklinikk, HammerfestØre-nese-hals-poliklinikk, HammerfestØre-nese-hals-poliklinikk, Hammerfest
Øre-nese-hals-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/ore-nese-hals-poliklinikk-kirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, KirkenesØØre-nese-hals-poliklinikk, KirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, KirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, KirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, Kirkenes
Øye-poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/oyepoliklinikk-hammerfestØye-poliklinikk, HammerfestØØye-poliklinikk, HammerfestØye-poliklinikk, HammerfestØye-poliklinikk, HammerfestØye-poliklinikk, Hammerfest
Øye-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/oye-poliklinikk-kirkenesØye-poliklinikk, KirkenesØØye-poliklinikk, KirkenesØye-poliklinikk, KirkenesØye-poliklinikk, KirkenesØye-poliklinikk, Kirkenes

Besøksadresser

Ávjovárgeaidnuhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/avjovargeaidnuÁvjovárgeaidnuPå Ávjovárgeaidnu finner du voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), spesialistlegesenteret og døgnenhet psykisk helse og avhengighet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen.
BUP og VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehus/bup-og-vpp-hammerfestBUP og VPP Hammerfest
Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehusHammerfest sykehus
Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/kirkenes-sykehusKirkenes sykehus
klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/klinikk-alta-markveienklinikk AltaKlinikk Alta inneholder spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk og psykisk helsevern og rus.
Løkkeveien 2, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/lokkeveien-2Løkkeveien 2, Alta
SANKS Bodøhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-bodoSANKS Bodø
SANKS Narvikhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-narvikSANKS Narvik
SANKS Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-osloSANKS Oslo
SANKS Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-rorosSANKS Røros
SANKS Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-snasaSANKS Snåsa
SANKS Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-tysfjordSANKS Tysfjord
Stuorraluohkkáhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/stuorraluohkkaStuorraluohkkáVed SANKS Stuorraluohkká finnes både behandlingstilbud og forsknings- og utvilklingsvirksomhet knyttet til den nasjonale kompetansetjenesten.
Tana Helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenterTana Helsesenter
Vadsø helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/vadso-helsesenterVadsø helsesenter
VPP Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenter/vpp-tanaVPP Tana

Fant du det du lette etter?