HELSENORGE

Nye telefonnummer

Her finner du oppdaterte telefonnummer for Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus

Hovedinngang Kirkenes sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Avdelinger

  • For psykisk helsevern og rus: 78 96 73 00
  • For alle sengepostene: 78 96 72 90 og følg talemenyen til du kommer til rett avdeling
  • For blodbank: 78 96 72 60

Endring av timer/avbestilling/spørsmål rundt din time

  • ​Røntgen: 78 96 72 61
  • Medisinsk poliklinikk: 78 96 72 62
  • Kirurgisk/ortopedisk avdeling: 78 96 72 63  
  • Innleggelse for operasjon: 78 96 72 64
  • Øre-, nese- og hals eller øye: 78 96 72 65  
Merk, i en overgangsperiode så kan du fortsatt ringe de gamle telefonnummrene. Du vil da bli møtt av enten en talemelding som forteller hvilket telefonnummer du skal ringe for å komme til rett avdeling.