HELSENORGE

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser

Da kan blant annet pasientene søke om å få dekket enkelte pasientreiser elektronisk.

​Ny hovedregel er at reisen dekkes med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, når reisen er lenger enn ti kilometer hver vei, og reisen ikke kan foretas til lokal minstetakst med offentlig transport. Pasienten kan velge det transportmiddelet som passer best og utbetalingen blir den samme.

Søknadsprosessen forenkles også ved at pasienten ikke lenger må legge ved oppmøtebekreftelse på reiser som er gjennomført fra og med 1. oktober. Denne hentes fra offentlige registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Pasienter kan fra oktober søke om å få dekket reiser til og fra behandling på nett. Dette gjelder reiser som dekkes med en standardsats per kilometer.

Pasientreiser på helsenorge.no

Ved å logge seg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen, helsenorge.no , får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning.

Innlogging krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå, tilsvarende innlogging i nettbanken. I første omgang er det pasienter og foresatte på vegne av egne barn under 18 år som kan søke elektronisk. Hvis det skal søkes om dekning av tilleggsutgifter, for eksempel parkering ved bruk av bil, eller kost og overnatting, må søknaden sendes på papir.

Den elektroniske selvbetjeningsløsningen utvikles fortløpende, og det skal bli mulig å søke om dekning av tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager. Etter hvert som løsningen utvikles vil det også bli mulig å søke som ledsager, pårørende, foresatt og å søke om å få dekket andre tilleggsutgifter.

Søknad på papir

Alle brukere kan velge å sende søknad på papir, hvis de ønsker det. Det er laget et nytt papirskjema med veiledning.

Papirskjemaet er tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler. Det nye papirskjemaet skal brukes på reiser som foretas etter 1. oktober. For reiser som gjøres til og med 30. september, skal dagens skjema benyttes.

Reiser med tilrettelagt transport

Hvis pasienten av helsemessige årsaker ikke kan organisere reisen sin til behandling, må ansvarlig behandler rekvirere transporten. Hvis det mangler offentlig transporttilbud på den strekningen, kan pasienten ha rett på rekvisisjon som gis av de lokale pasientreisekontorene.

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.