HELSENORGE

20 år med spesialistpoliklinikk

1. mars 2021 markerer 20 år siden dørene til spesialistpoliklinikken og røntgenavdelingen i Alta åpnet. Tore Gundersen har vært med siden starten. 

Tore Gundersen inne på røntgen. Han var den første radiografen som ble ansatt i Alta, og jobber enda ved avdelingen 20 år senere

Tore Gundersen inne på røntgen. Han var den første radiografen som ble ansatt i Alta, og jobber enda ved avdelingen 20 år senere. Foto: Malene Nicolaysen

- Jeg startet på Hammerfest sykehus i 1996 og kom til Alta i 2001, forteller Tore Gundersen. 

​Særlig de to siste årene har det vært en utvikling i røntgentilbudet. CT, MR og ultralyd kom på plass, og det ble ansatt flere radiografer i tilegg til ambulerende radiolog som kommer fra Hammerfest. Astrid Helen Mella, som jobbet som fagradiograf, ble ansatt som enhetsleder. 

- Vi har også en helsefagarbeider i 50% stilling hvor hennes hovedoppgave er å bistå den ambulerende radiologen på ultralyd, foreller Astrid Helen Mella som i det daglige samarbeider tett med enhetsleder for spesialistpoliklinikken Lene Thomassen. 

Astrid Helen Mella (t.v), enhetsleder røntgen og Lene Thomassen, enhetsleder spesialistpoliklinikken, deler kontor og samarbeide

Astrid Helen Mella (t.v), enhetsleder røntgen og Lene Thomassen, enhetsleder spesialistpoliklinikken, deler kontor og samarbeider daglig. Foto: Malene Nicolaysen

Litt historie

- Spesialistpoliklinikken ble startet i 2001 ut fra Dr. Kvamme og Dr.Haga sine tanker og prinsipper om samhandling som dannet grunnlaget for Altamodellen, forteller Lene Thomassen. 

I årene før åpningen kom det ambulerende spesialister inn som ett poliklinisk tilbud, men etter en betydelig utbygging og innsamling blandt befolkningen til røntgenapparat sto avdelingene klar. 

I 2001 var den polikliniske aktiviteten fortrinnsvis hud - og lysbehandling. Dette var en gradvis oppgradring av lunge og kirurgi. 

I dag er poliklinikken en aktiv og allsidig enhet som har drift innenfor de fleste somatiske fagområder

Lene Thomassen

Poliklinikkens tilbud

Spesialistpoliklinikken er delt inn i tre områder - medisinsk dagenhet, poliklinikk og operasjon. Her jobber en sammensatt faggruppe bestående av sekretærer, sykepleiere, kreftsykepleiere, operasjonssykepleiere, sykepleiere på søvn/CPAP og helsefagarbeidere. 

På dagenheten gis det cellegift og infusjonsbehandling fem dager i uka, og her er det plass til fem pasienter om gangen. 

Operasjonsstue 1. Foto: Malene Nicolaysen

Operasjonsstue 1. Foto: Malene Nicolaysen

På operasjonsenheten utføres det ulike inngrep i narkose, kirurgen og anestesipersonellet kommer fra Hammerfest. Det er to operasjonsstuer og fire oppvåkningssenger på enheten.  I 2021 planlegges det for 20 uker med operasjon.

Ambulerende spesialister 

Ukentlig ambulerer spesialister fra Hammerfest sykehus og andre foretak til spesialistpoliklinikken. Dette er spesialister innenfor hjerte, kirurgi, ortopedi, urologi, revmatalogi, allergolog, hud, nevrologi, barnemedisin og øre,- nese- og hals. 

- Alt av det medisinske utstyret vårt er på hjul slik at vi kan endre undersøkelsesrommene etter hvilke ambulerende spesialister vi har inne, sier Lene Thomassen.

Gastroskopiapparat på hjul, og klar til bruk inne på undersøkelsesrom. Foto: Malene Nicolaysen

Gastroskopiapparat på hjul, og klar til rulles inn for bruk på undersøkelsesrom. Foto: Malene Nicolaysen

For Tore Gundersen har nettopp de ambulerende spesialistene vært en mulighet for å utvikle seg innen eget fagfelt. Små forhold gjør at samarbeidet blir tettere. 

- De ambulerende spesialistene har forklart hva de ønsker bilde av, og hvorfor de ønsker bilde slik. Dette har gjort at jeg har studert flere bilder enn normalt, og det har jeg gjort over ganske mange år. Samarbeidet med spesialistene har gitt meg en detaljkunnskap i skjelettrøntgen som jeg ikke ville fått andre plasser, forteller han.

11.623 konsultasjoner 

I 2020 var det 11.623 konsultasjoner på spesialistpoliklinikken alene. Konsultasjonene for røntgen kommer i tilegg. Det har vært en betydelig økning de siste årene på røntgen og poliklinikk. Økningen skyldes at tilbudet har blitt utvidet. 

Pasientene som har vært her er stort sett fornøyde for at de slipper å reise langt. Det er en takknemlig jobb å være radiograf i Alta

Tore Gundersen

- Vi er stolte av å jobbe ved og sammen med våre ansatte. Vi har som mål å videreutvikle enhetene gjennom et godt fremtidsrettet samarbeid, avslutter Astrid Helen Mella og Lene Thomassen.