27. november er alle på plass i nytt sykehus

Flyttingen over til nye Kirkenes sykehus pågår for fullt. I løpet av 27. november er alle enheter og pasienter flyttet over. Pasienter som får endret time, vil få beskjed om det.
Radiologi har trappet opp virksomheten på NKS. For å ivareta øyeblikkelig hjelp og alle inneliggende pasienter er det også drift ved det gamle sykehuset.
Fra mandag 12. november har Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (VPP/BUP) og Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) og Ambulant rehabiliteringsteam (ART) all sin virksomhet på nye Kirkenes sykehus (NKS).

Samtidig har radiologi trappet opp virksomheten på NKS. For å ivareta øyeblikkelig hjelp og alle inneliggende pasienter er det også drift ved det gamle sykehuset.

- De pasientene som skal møte på NKS har fått beskjed via telefon at de skal møte her. De som ikke har fått beskjed, skal møte på det gamle sykehuset, sier klinikksjef Rita Jørgensen.

Endret dato

Øvrige enheter har sin virksomhet på det gamle sykehuset frem til den 27. november. Da flytter de siste enheten over, og i løpet av dagen vil alle er være på plass i det nye sykehusbygget.

Å flytte et helt sykehus er komplisert. Alt av personell ved Kirkenes sykehus har stått på i flytteperioden. 15. oktober ble hele det nye sykehusbygget formelt overtatt, og deretter har flytteprosessen økt i omfang, avdeling for avdeling.

- Det har vært krevende logistikk med flytting og prøvedrift, samtidig som vi har opprettholdt tilnærmet full drift ved det gamle sykehuset. Vi har hatt som mål at flyttingen skal være avsluttet i løpet av denne måneden, og det klarer vi. Men vi har skjøvet datoen til den 27. november, sier Rita Jørgensen.

Alle pasienter som har fått endret time, får beskjed om det. Disse blir også prioritert når de respektive avdelingene i det nye sykehuset er i normal drift.

Beredskapen opprettholdes

I tillegg er kommunene i Øst-Finnmark, klinikk Hammerfest sykehus, luftambulansen og UNN varslet om når akuttlinjen flyttes fra gammelt til nytt sykehus. Hammerfest sykehus og UNN er klar til å ta imot pasienter. Beredskapen opprettholdes derfor i perioden når driften i Kirkenes tas ned.

Driften vil være på sitt laveste den siste uka under innflyttingen.

- Vi har nå tatt ned driften på sykehuset i forbindelse med opplæring av personell samt flytting. Driften tas ytterligere ned fra og med 21. november klokka 15 til og med 29. november klokka 15. I denne perioden vil all øyeblikkelig hjelp fra Øst-Finnmark bortsett fra pasienter fra Sør-Varanger kommune bli overført til klinikk Hammerfest eller UNN Tromsø/Narvik/Harstad, sier Jørgensen.