HELSENORGE
Læringsnotat fra Meldeordningen IS-0619

Administrasjon av kalium til infusjon

Pasienter har fått alvorlige skader på grunn av feil håndtering av kalium til infusjon. Meldte hendelser omhandlet feil ved oppstart, fremplukking, tilberedning, infusjonshastighet eller infusjonssted. Risikoen for slike hendelser kan reduseres eller forebygges ved gode rutiner og tiltak.
Helsedirektoratet - Læringsnotat fra Meldeordningen