HELSENORGE

Alle på plass i barneavdelingen

Det har vært et møysommelig arbeid å bygge laget, men nå er samtlige legestillinger besatt i Norges nordligste barneavdeling. For barn med behov for medisinsk behandling betyr det kortere ventetid og flere og bedre tilbud.


Bilde av legene ved barneavdelingen.

F.v. Ane Kokkvoll, LIS 3 Ronja Bye, overlegene Lucia Topazio, Ingrid Rønning og Svenne Naumann, konst. overlege Hans A. Lindtjørn, LIS 3 Ingvild Skålnes Elverud og overlege Jesper Nielsen er åtte av elleve leger ved barneavdelingen. Foto: Eirik Palm

Tilsammen elleve overleger og leger i spesialisering har nå barneavdelingen ved Hammerfest sykehus som arbeidsplass. Fire av disse har stillingsprosenter, resten er fast ansatte i 100 prosentstilling.
 
- For utredning og behandling av barn med medisinske problemstillinger vil det bety bedre tilbud i form av kortere ventetid, og at de får møte de samme legene, enten barna kommer hit til Hammerfest eller ved poliklinikk i Alta og Kirkenes. Vi vil få større grad av kontinuitet og forutsigbarhet, og det vil også kunne bety større bredde i tjenestetilbudet, sier overlege Ane Kokkvoll.
 

Tid og ressurser

Å bygge opp et robust fagmiljø tar mye tid og ressurser. Som enhetsleder ved barneavdelingen har Ane Kokkvoll de siste årene jobbet målrettet med å bygge opp laget igjen. Barneavdelingen har hatt en periode med bare 40 prosent bemanning, og kun to overleger med adresse Hammerfest. Det ble vurdert som alvorlig, og det ble derfor igangsatt et prosjekt med rekruttering og stabilisering. Prosjektet fikk høyeste prioritet, og har bestått av mange ulike tiltak med mange involverte. 

Rekrutteringen har blant annet foregått gjennom kontaktnett, LIS-avtaler og Finnmarksmodellen, og har resultert i at sju av de faste barnelegene har bostedsadresse i Hammerfest.
 
Det gir mulighet til å utvikle tilbudet til barn i Finnmark. I tillegg til økt aktivitet ved barneavdelingen, vil det gi større ressurser til samarbeid om fagutviklings- og kvalitetsarbeid, som BarneBest (BEST = Bedre og systematisk traumebehandling).
 
- Så tror jeg det vil bli lettere for fastleger og andre samarbeidspartnere å bli kjent med oss. Og sist men ikke minst vil bofaste barneleger bidra til å styrke beredskapen til barneavdelingen og Finnmarkssykehuset generelt, for eksempel ved uforutsette hendelser eller pandemi, sier Ane Kokkvoll.

En fersEn fersk LIS lærer mye her, man får med seg alt som skjer i avdelingen, og blir fort inkludert i behandling av mye forskjellig.

Lucia Topazio

Selvstendig med god støtte

En av de bofaste barnelegene er Lucia Topazio, som nettopp har kommet tilbake som overlege til Hammerfest sykehus, etter nesten to år ved St. Olavs Hospital.
 
- Jeg flyttet til Hammerfest i 2013, min samboer kom etter meg. Begge to trives på jobb og har hatt mulighet til å utvikle oss. Vi har begge to fast stilling, og for min del er det ikke en selvfølge om man velger å jobbe på store sykehus, hvor mange har vikariat i mange år etter spesialisering. Ikke minst er Hammerfest en by hvor man kan være i full jobb og fremdeles ha mulighet til å komme hjem i tide for å spise middag med sin familie uten at stress overstyrer hverdagen, sier Lucia som har vært LIS (lege i spesialisering) i barnemedisin på Hammerfest sykehus frem til siste del av spesialiseringen i Trondheim.
 
- En fersk LIS lærer mye her, får med seg alt som skjer i avdelingen, og blir fort inkludert i behandling av mye forskjellig. Man har selvstendig poliklinikk fra starten, med god støtte fra overleger. Dette er noe vanskeligere på store sykehus, hvor man fort kan bli satt til å jobbe med ett fagfelt, og hvor det kan gå flere måneder før man får jobbe med andre fagfelt, sier Lucia Topazio.
 

Forelsket i Finnmark

Hans Alexander Lindtjørn har erfaring fra Finnmark fra tiden som fersk lege.
 
- Jeg og kona hadde turnus i Kirkenes og Tana Bru og ble forelska i Finnmark i denne tida. Flere av legene jeg jobbet med på barneavdelingen i Drammen, hadde jobbet her oppe. De hadde kun positive ting å si om avdelingen. Så da vi begge fikk tilbud ved sykehuset, var avgjørelsen om å flytte opp igjen ganske enkel, sier han.
 

Vi får jobbe faglig bredt, det er mindre samlebåndsmentalitet, og mer individtilpassede løsninger.

Hans Alexander Lindtjørn

Han er opptatt av hele pakken; fleksibiliteten i tjenesten, som gjør det mulig å jobbe vakt uten hjelp fra familie, nærhet til sykehus og barnehage like i nærheten.
 
- Vi er begge overbevist om at hverdagen med småbarn er bedre på et mindre sted. For ikke å nevne laksefiske, rypejakt, fantastisk natur med mer. Og vi får jobbe faglig bredt, det er mindre samlebåndsmentalitet, og mer individtilpassede løsninger. Som barnelege er det spesielt godt å ha bedre tid til å skape tillit hos bekymrede barn og foreldre, sier Hans Alexander Lindtjørn som opprinnelig kommer fra Bærum.
 

Meningsfullt å jobbe faglig bredt

Ane Kokkvoll tror holdninger om at rekruttering til overlegestillinger i Finnmark er uhyre vanskelig, kan være en barriere i seg selv. Selv opplevde hun at det var fem bofaste overleger i Hammerfest ved barneavdelingen da hun flyttet til Finnmark i 1998. Hun vet det er krevende, men at det er mulig å få til.

Spesielt sier flere at det virker meningsfylt å jobbe faglig bredt som vi gjør, kombinert med det å bo i arktisk miljø og natur.

Ane Kokkvoll
 
- Jeg vet at dette er mulig å få til. I dialog med andre overleger rundt omkring i landet opplever jeg at mange kolleger er nysgjerrige og kunne tenke seg å prøve. Spesielt sier flere at det virker meningsfylt å jobbe faglig bredt som vi gjør, kombinert med det å bo i arktisk miljø og natur. Jeg var derfor hele tiden optimistisk, men jeg må innrømme at jeg ikke heller trodde vi skulle ha så mye på plass i løpet av to og et halvt år, og tenker nok at vi også har hatt litt flaks, sier hun, og oppsummerer.
 
- At vi har et større faglig miljø vil ha betydning for læring og videreutvikling av fag og tilbud. I tillegg gjør det behandlingsmiljøet mindre sårbart ved at det er mulig å være hjemme med sykt barn og ved egen sykdom, uten at det nødvendigvis har store konsekvenser for drift. Det vil redusere usunn arbeidsbelastning, og gi større mulighet for å kunne gjennomføre overlegepermisjoner, kurs, ferier og annet fravær.

 

Barnepoliklinikken

Barnesengeposten

Kvinne- og barneavdelingen