HELSENORGE

Ambulansebåtanskaffelsen avlyses og lyses ut på nytt

Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

Foto: Anne Mari Aalberg, Altaposten