HELSENORGE
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Ansatte tilbys gratis influensavaksine

Influensasesongen nærmer seg igjen. Finnmarkssykehuset tilbyr i år gratis frivillig vaksine mot sesonginfluensa til alle ansatte.

Sykepleier får vaksine
Illustrasjonsfoto: Scanpix / NTB

​Hvorfor bør helsepersonell vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren, og de har derme også høyere risiko for å smitte pasienter og andre.

Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere antall influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene. Dette er spesielt viktig for pasienter med nedsatt immunforsvar som selv kan ha redusert effekt av influensavaksine. Noen personer kan heller ikke få vaksine, for eksempel barn under 6 måneder. Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er også viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større influensautbrudd.

Hva beskytter vaksinen mot?

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix). Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom

Anbefaling fra smittevernrådet

Smittevernrådet representerer fagfolkene som jobber spesielt med smittevern i Finnmarkssykehuset. De har kommet med et klart råd overfor foretaksledelsen om at alle ansatte bør få tilbud om gratis vaksine og oppfordres til å vaksinere seg.

–  Nå som influensasesongen nærmer seg, er det nyttig både for ansatte og pasienter at flest mulig av våre ansatte vaksinerer seg mot influensa. Dermed reduseres mulighet for smitte til uvaksinerte blant både ansatte og pasienter, sier hygienesykepleier Hege Lundmark

–  Vi som er helsepersonell kan bidra til å redusere faren for at våre pasienter blir utsatt for influensasmitte ved å vaksinere oss, selv om vi selv kanskje har god helse og ikke løper noen særlig risiko ved å få influensa, supplerer smittevernlege Pal Ivan.

Kontakt

Hammerfest:

Pál Ivan
Smittevernlege
T 78 42 16 40 | M 909 85 716 | pal.valter.ivan@finnmarkssykehuset.no

Hege Lundmark
Hygienesykepleier
M 974 08 327 | hege.lundmark@finnmarkssykehuset.no

Kirkenes:

Anita Brekken
Hygienesykepleier
T 78 97 31 86 | M 934 87 154 | anita.brekken@finnmarkssykehuset.no

Pressefoto

(Klikk på bildene for høyoppløselig versjon)

 

Sykepleier får vaksine
Illustrasjonfoto: Scanpix / NTB
 
Portrettfoto av Pal Ivan
Smittevernlege Pál Ivan
Foto: Torgrim Halvari

Portrettfoto av Hege Lundmark
Hygienesykepleier Hege Lundmark

Portrettfoto av Anita Brekken
Hygienesykepleier Anita Brekken
 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon (Folkhelseinstituttet)