HELSENORGE

Åpen invitasjon til kunstnere - meld din interesse

Vil du jobbe med kunst til det nye sykehuset i Vest-Finnmark? Kunstutvalget ved nye Hammerfest sykehus inviterer nå kunstnere til å melde sin interesse.

Illustrasjonsfoto av nye Hammerfest sykehus

Illustrasjonsfoto av inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus

Vi ønsker å høre fra kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater, utendørs og innendørs - både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen.

Det er satt av ca 4,5 millioner inkl. mva til kunst inne og ute på sykehuset. Montasje, bygningsmessige tilpasninger og evetuelle teknisk tilkobling inngår i rammen. Ferdigstillelse av kunstprosjekter er estimert til årskiftet 2023/2024. Leveranse til bygget vil kommuniseres på et senere tidspunkt.

Perspektiver for kunsten

 • Hammerfest- og Finnmarkregionen, også i et internasjonalt miljø (internasjonale studenter og forskningsmiljøer)

 • det samiske, kvenske, norske og flerkulturelle

 • nordområdenes historie, industri og geopolitikk

 • byggets plassering; herunder landskapsrom havet, naturen, energien, farger, lyset

 • representasjon og mangfold

Vi ønsker kunst som

 • henvender seg til et stort og mangfoldig publikum i alle aldre, uavhengig av nasjonalitet og kulturell bakgrunn, religion, alder, språk og helsesituasjon.
  Sykehusets brukere består av pasienter, pårørende, ansatte, studenter og andre besøkende

 • vekker refleksjoner og følelser, som sikrer gode estetiske opplevelser innenfor bygget, i tråd med tempoet vi finner på sykehuset

 • bidrar til å skape bedre helse, engasjement, bevegelse, dialog, oppmuntring, omsorg og kvalitet

 • inviterer til en opplevelse  

 • skaper en tydelig identitet for Hammerfest sykehus

Steder for kunst                

 • uteområder som inngangsparti og atriet

 • vestibyle og ventesoner

 • barne- og ungdomsavdeling

 • tak og vegger

 • stillerom

 • personalrom og undervisningsrom ​

Frist for å melde din interesse

15. januar 2022   ​

Slik melder du din interesse

Send oss informasjon om dine tidligere arbeider, ditt kunstnerskap og din motivasjon i en samlet PDF. Merk at dette ikke er en utlysning om skisseforslag. PDFen skal være på maks 10 sider, og ikke overskride 10 MB. 
Sendes til kunstkonsulent Vibeke Christensen på e-post: vibeke@mesen.no

PDFen skal inneholde: 

 • Kort motivasjonstekst, med informasjon om eget kunstnerskap ca 200 ord. 
 • Bilder av tidligere arbeider med info om materiale, størrelse og år. 
 • CV med kontaktinformasjon. 
 • Navngi PDF med Etternavn_Fornavn.

Spørsmål rettes på mail til kunstkonsulent Vibeke Christensen på e-post: vibeke@mesen.no

 • ​Innsendinger er ikke honorert.
 • Kunstutvalget står fritt til å invitere kunstnere til konkurranser og/eller direkte oppdrag på bakgrunn av den åpne invitasjonen.
 • Vi gjør oppmerksom på at det å arbeide i et sykehus- og helsehusmiljø kan kreve spesielle tilpasninger med på tanke materialvalg, renhold og drift.

​​Kunstutvalgets medlemmer

 • Beate Juliussen, administrasjonssjef Finnmarkssykehuset (leder)

 • Bryndis Rogde, enhetsleder DPS Vest-Finnmark, Finnmarkssykehuset

 • Ståle Nilsen, ingeniør avd. forvaltning og utvikling Finnmarkssykehuset

 • Grethe Johannessen, fagansvarlig kultur Hammerfest kommune

 • Nina Emaus, professor i helsefag, instituttleder Institutt for helse- og omsorgsfag Universitet i Tromsø

 • Helle Jensen, prosjektleder Sykehusbygg

 • Vibeke Christensen, kunstkonsulent Kulturbyrået Mesén

 • Ann-Helen Zachariassen, sekretær kunstutvalget​​