HELSENORGE

Åpent møte, DPS Øst-Finnmark i Tana

Distriktspsykiatrisk senter for Øst-Finnmark (DPS Øst) og senterets brukerråd inviterer til åpent møte i våre lokaler på Tana helsesenter torsdag 15. juni 2017 kl. 13:00.

Tana helsesenter

​Tema for møtet er

Pasientrettigheter

Forelesere kommer fra Pasient- og brukerombudet i Finnmark:

  • Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen
  • Seniorrådgiver/jurist Odd Oskarsen

Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon.

Representanter for brukerrådet vil være til stede.

Målgruppe for møtet er brukere/pasienter, pårørende og andre interesserte.

Har du spørsmål om møtet, kan du kontakte

Grete Tørres
seniorrådgiver 
T 78 92 74 35 |Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no

Velkommen!