Årets BUP-lege

Cecilie Javo har 35 års jobberfaring i Barne- og ungdomspsykiatrien. Under Bup dagene 2019 ble Cecilie kåret til Årets Bup-lege, for å opprette og videreføre et samisk, nasjonalt spesialist-tilbud for psykisk helse for barn og ungdom.

Cecilie Javo, årets bup-lege
Foto: Christel Eriksen

Cecilie jobber som overlege og forsker ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok. Hun var med på opprettelsen av BUP-Karasjok i 1984, og har arbeidet her siden. SANKS ønsker med dette å gratulere Cecilie!  

Bup dagene ble arrangert av norsk Barne og Ungdomspsykiatrisk Forening (NBUPF), som er en underavdeling av den norske legeforeningen. I år fant dagene sted i Oslo, 27-29. mai. Årets temaer var den nye spesialistutdanningen samt ungdom og rus. Sentrale spørsmål under dagene var: Hvordan utvikler vi rollen i tråd med spesialistutdanning og pakkeforløp? Hva er BUP-legens rolle når den unge ruser seg