HELSENORGE

Årets finnmarkslege 2016 er Ane Sander Emaus

Årets Finnmarkslege satte Finnmark på Norgeskartet ved sin presentasjon «Fastlegeordningen - endringen haster» på en nasjonal konferanse i Tromsø tidligere i år.


Hun jobber som fastlege ved Sentrum legepraksis i Alta, men har nå sideutdanning ved BUP i Alta.

Med talen "Fastlegeordningen - endringer haster" på konferansen som markerte 15 år med fastlegeordningen tar hun for seg utfordringer med å jobbe som fastlege. Gjennom en åpenhjertig fremstilling av hverdagen som fastlege med utfordring knyttet til mangel på tid og mange forventninger fra både pasienter, kolleger, samarbeidspartnere som NAV, arbeidsgivere, sykehus og stadig nye retningslinjer fra bl.a. Helsedirektoratet - samtidig med ønsket om å være en god forelder, partner, slektning og venn - setter hun ord på at "den allmennmedisinske bøtta er full". Og at en endring må til dersom unge leger skal rekrutteres inn i allmennmedisinen og sørge for at fastlegeordningen overlever.

Med sin uredde, ærlige og tydelige stemme satt hun unge allmennlegers arbeids- og livssituasjon på dagsorden. Det har gitt gjenklang blant både unge og kolleger som stemte henne frem som årets Finnmarkslege

Gratulerer så mye med en velfortjent pris!