HELSENORGE

Barnehabiliteringen er med på forskningsprosjekt om autisme og psykisk helse

Forskningssprosjektet skal undersøke hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Prosjektet er et felles forskningsprosjekt for alle helseforetakene i Helse Nord.

De ansatte på barnehabiliteringen tror forskningsprosjektet er viktig. Fra venstre: Pedagog Marthe Almaas. vernepleier Ingebjørg

De ansatte på barnehabiliteringen tror forskningsprosjektet er viktig. Fra venstre: Pedagog Marthe Almaas. vernepleier Ingebjørg Torbjørnsen, fysioterapeut Benedicte Schleis, enhetsleder Hilde Lund og psykologspesialist Mads Eriksen. Foto: Malene Nicolaysen

Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme. Dette kan gi nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. 

Vi mangler god nok kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. For ved en slik kunnskap så vil helsetjenesten kunne gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

​-Forskningsprosjektet innebærer at foreldre eller foresatte fyller ut et spørreskjema om sitt barns atferd og mestring. Dette kan gjøres samme dag som når foreldrene og barnet er inne til undersøkelse hos oss, forteller enhetsleder Hilde Lund. 

Prosjektet ledes av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere.

Nyttige lenker

Les mer om studiet her

Les mer om autisme hos barn her