Behandling av MRSA-bærerskap

Dokumentet «MRSA-sanering for hjemmeboende», som tidligere har vært publisert er nå gjennomgått høring i smittevernmiljøet i Helse Nord og er revidert. Revidert dokumentet finner du i saken under. 

Dokumentet heter nå «MRSA sanering for hjemmeboende – en veiledning», last ned dokumentet ved å klikke på tittelen. 

Nytt er at det nå tatt inn Klorheksidin Sage kluter som et alternativ til kun dusj med Hibiscrub dusjsåpe, samt at Corsodyl munnskyllevæske er endret til «hvis ordinert». Nytt er også at dokumentet henvender seg nå direkte til pasienten/ den som skal MRSA-saneres hjemme, ikke til legen og dette er grunnen til en del forenkling. 

Intro er forenklet og det samme er selve saneringsforklaringen. Språket er forbedret og gjort mer sammenfallende med nasjonale (FHI) og lokale (UNN, NLSH og FIN) veiledninger. I tillegg er det er lagt inn produsentveiledning/vedlegg for bruk av Hibiscrub dusjsåpe og Klorheksidin Sage kluter. Sjekklister for innkjøp og selve saneringsperioden og prøvetakningsskjema ett år etter gjennomført sanering, er forbedret.

Dere finner fortsatt veiledningen under fanen «Infeksjonskontrollprogram – forslag til smittevernrutiner (inkludert MRSA, ESBL, VRE)» ved egen piltast, ved overnevnte nettside. 

Vi forventer å publisere flere veiledninger angående MRSA sanering i løpet av 2019 ved vår nettside. En egen veiledning om MRSA sanering av hjemmeboende som er utarbeidet for fastleger, samt enda en veiledning som omhandler MRSA sanering for sykehjemsbeboer.

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem - IKP

Jeg vil oppfordrer sykehjemledere og sykehjemsleger/ smittevernleger til å ta en titt på nettsiden vår Smittevern for kommunehelsetjenesten«Infeksjonskontrollprogram – forslag til smittevernrutiner (inkludert MRSA, ESBL, VRE)» der har vi lagt ut et nærmest komplett infeksjonskontrollprogram. Rutineforslagene våre revideres årlig/ ved behov av oss,  og er gratis nedlastbare for dere i KHT, og er spesielt skreddersydd for sykehjem. Så det er bare å forskyne seg for dere som vil fornye eller opprette første gangs IKP.

Kommende årlige nasjonale kurs innen smittevern:

 1. Folkehelseinstituttet har nå lagt ut påmeldingslink til «Smitteverndagene 2019», 25 og 26 april på Oslo Kongressenter. 

  Målgruppe
  : Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene. Andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

  Meld deg på her, påmeldingsfristen er 7. april 2019.


 2. Nasjonalt senter for dekontaminering (OUS) har lagt ut link for påmelding til «Dekontamineringsdagene 2019», 21 og 22 mai, som holdes ved Thon Hotel Oslofjord, Sandvika. 

  Målgruppe:
  Konferansen er stedet for faglig oppdatering, kunnskapsdeling og nettverksbygging for alle som driver med pasientsikkerhet og smittevern i tilknytning til medisinsk utstyr. Jeg vil oppfordre nøkkelpersonell med ansvar for desinfeksjonsrom både ved sykehjem og legesentre å dra på kurset, mye relevant på programmet i år. 

  Meld deg på her, påmeldingsfristen er 6. mai 2019


Håper dere får nytte og glede av revidert «MRSA-sanering for hjemmeboende – en veiledning», og at dere får lyst til å satse på forbedringsarbeid i egen virksomhet innen smittevern i 2019  ved å melde dere på ett eller begge smittevernkurs i 2019!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Nina Alette Wikan, Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten (KHT) i Finnmark.
E-post: Nina.Alette.Wikan@finnmarkssykehuset.no 
T 78 97 50 43 | M 90 94 34 35