Besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark

SANKS har hatt besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark, de ville høre mer om SANKS sitt arbeid og våre utfordringer. 

(f.v): Gunn Heatta, Mette Elisabeth Eriksen, Irene Skjeldnes og Edit Johnsen

Gunn Heatta og Edit Johnsen har informert om utfordringer rundt tilbudet til samiske pasienter i Finnmark.Videre har pasientombudet innhentet opplysninger om hvordan samarbeidet mellom SANKS og opptakskommunene fungerer. Annlaug Maridal informerte mer om samarbeidet.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark skal sikre at brukere og pasienter får den hjelpen eller medisinske behandlingen de behøver. SANKS er et distriktspsykiatrisk senter for Midt-Finnmark (DPS) og arbeidet består av spesialisert utredning og behandling, samarbeid med kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste samt bistå kommunene med råd og veiledning. Pasient- og brukerombudet i Finnmark var interessert i å høre hvordan SANKS jobber, og høre hvordan samarbeidet fungerer.