Blodgivernes dag

Hvert år den 14. juni, markeres Verdensdagen for blodgivere over hele verden. Formålet med merkedagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

​Blod gis frivillig og er en ubetalt tjeneste, men blodet man gir kan være med på å redde liv. Regelmessige bloddonasjoner sikrer kvalitet, sikkerhet og tilgjengeligheten av blod og blodprodukter for pasienter i nød. Det kan hjelpe pasienter som lider av livstruende tilstander til å leve lenger og med høyere livskvalitet.

Oppgi korrekt informasjon
Flere potensielle blodgivere som tar kontakt med Blodbanken i Hammerfest eller Kirkenes opplever at de ikke blir registrert som blodgiver. Årsakene til dette kan være så mangt, men det er først og fremst de strenge kravene som stilles for å bli blodgiver som er hovedårsaken. I vår opplevde blodbanken en enorm pågang og med så mange nye mulige givere måtte de ansatte på Finnmarkssykehusets blodbanker jobbe på spreng for å kartlegge de som hadde tatt kontakt med oss. Vi opplevde at mange som hadde meldt seg som ny blodgiver hadde oppgitt feil eller mangelfull informasjon, som fordret mye arbeid fra blodbankene.

På GiBlod.no ligger mye informasjon om hvordan du kan bli blodgiver, samt prosessen rundt blodgivning. Det finnes en veilederen, som interesserte kan lese, og også lettleste versjoner. På Blodbanken i Finnmarkssykehusets Facebook-side finner du også denne og mye annen informasjon og det er også mulighet for å sendeblodbankens ansatte en melding om det er noe du lurer på. 

Blodbanken i Finnmarkssykehuset ønsker å takke alle våre blodgivere, nye og gamle, for deres bidrag.


 
Her finner du mer god informasjon om blodgivning: