HELSENORGE
Antibiotikabruk og resistensforhold på Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark 2013-2016

Bruker vi mer eller mindre antibiotika?

Blir bakteriene i Finnmark mer resistente? Her er 2016- rapporten over antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset.

​Regjeringen la i januar 2016 frem «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

I spesialisthelsetjenesten er vår utfordring primært å begrense bruken av bredspektrede antibiotika.

Jeg håper rapporten kan bidra til økt fokus på antibiotikabruk og resistente bakterier, slik at vi sikrer at pasienter i Finnmark får rett antibiotika til rett tid, i rett mengde og ikke mer enn nødvendig.

Les rapporten Pest eller kolera Finnmark 2016