Bruker vi mer eller mindre antibiotika?

Antibiotikabruk og resistensforhold på Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark 2013-2015

Bruker vi mer eller mindre bredspektrede midler? Blir bakteriene i Finnmark mer resistente? Alt dette finner du svar på i denne årlige rapporten over antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset.

 

​Regjeringen la i januar 2016 frem «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

I spesialisthelsetjenesten er vår utfordring primært å begrense bruken av bredspektrede antibiotika. På side 9 i rapporten kan du se hvordan utviklingen i bruk av bredspektrede midler har vært de siste 3 år i Finnmarkssykehuset. På side 17 ser man utviklingen i forekomst av noen utvalgte resistente bakterier.

Jeg håper rapporten kan bidra til økt fokus på antibiotikabruk og resistente bakterier, slik at vi sikrer at pasienter i Finnmark får rett antibiotika til rett tid, i rett mengde og ikke mer enn nødvendig.

Les rapporten Pest eller kolera Finnmark 2015